Boeken & Publicaties

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft diverse boeken en een kalender uitgegeven. De onderstaande boeken en de kalender zijn nog te koop.

U kunt een boek of de kalender kopen door het betreffende bedrag over te maken op:
reknr NL 58 RABO 0 108 6980 84 ten name van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Vermeld de titel van het boek en uw adres. Het boek zal dan bij U bezorgd worden. Wanneer U buiten een straal van 15 km van Milsbeek woont, vragen wij U om € 2,50 extra over te maken als tegemoetkoming in de bezorgkosten.


Kleurboek

Kleurboek

Boerelèève op de Milsbèk (2013) à € 19,50


De Minse op de Milsbèk deel I (2017) à € 19,5 + inkijk flipboek

De minse I

De Minse op de Milsbèk deel II (2020) à € 19,50 + inkijk flipboek

De Minse II

De Ruttekamp (2018) à € 5,00


Milsbeek in foto’s en kaarten (2020) à € 9,50


Kalender 2023 à € 5,00 te koop bij het Sparretje


Oorlogsherinneringen deel 1  digitaal flipboek.

Oorlogsherinneringen deel 1

Oorlogsherinneringen deel 2 digitaal flipboek.

Oorlogsherinneringen deel 2

Of download de pdf hier: deel 1 en deel 2


De Alde Milsbek. een digitale wandeling door Milsbek digitaal flipboek.

Open Book