Boombank

Sinds 2018 verzorgen de leden van de werkgroep Boombank de bank op de hoek van Kerstenberg en Verloren Land. De bank is gemaakt door Dirk Rijnders uit een zeer oude, omgewaaide eik.
De werkgroep Boombank wil het eigenaarschap van de Boombank onderbrengen bij Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, om hiermee de continuïteit te waarborgen. Nu is de overdracht getekend en de toekomst van de boombank veilig gesteld.

ga voor meer info naar de pagina: klik hier !

Oproep om foto’s beschikbaar te stellen

Zoals de meeste van ons al wel weten herdenken we dit jaar en volgend jaar de periode september 1944 t/m juni/juli 1945. Na de luchtlandingen werd Milsbeek geëvacueerd en de bevolking woonde elders in het land. Bij thuiskomst troffen ze veel beschadigingen aan hun woningen aan en was het risico gevaarlijk oorlogstuig aan te treffen ook groot.
We gaan deze periode herdenken op verschillende manieren o.a. door er een kalender over te maken, maar daar hebben we foto’s voor nodig. Onderwerpen zijn dan: de gebeurtenissen in september/oktober 1944, wat overkwam de Milsbeker tijdens de evacuatie, waar kwam hij terecht en wat trof hij aan bij thuiskomst? Laat ons svp weten als u over materiaal beschikt dat wij mogen lenen om het te kopiëren (secretaris@cultuurbehoudmilsbeek.nl) of neem het mee naar de Historische Avond. We rekenen op u!

Historische Avond

Donderdag 4 april 2024, Trefpunt, Kerkstraat 31 te Milsbeek
Aanvang: 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur
Kosten: voor vrienden en vrijwilligers is de toegang voor 2 personen gratis;
andere belangstellenden betalen € 5,00 entree per persoon;
het kopje koffie/thee voor aanvang van het programma is gratis.

Sluiting: rond 22.00 uur

Naar pagina historische avond voor verdere informatie klik hier !