Zorg voor graven
default

R.K. Begraafplaats Milsbeek.

Het Kerkbestuur van de parochie Milsbeek en de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek hebben in 2013 afspraken gemaakt over een mogelijke overname van grafmonumenten op de R.K. Begraafplaats in Milsbeek.

De overname zou plaats kunnen vinden op het moment dat rechthebbenden de grafrechten niet meer wensen te verlengen.

Het argument voor een eventuele overname is dat de begraafplaats wordt gezien als een stukje geschiedenis van Milsbeek en zijn bewoners. Het zou erg jammer zijn als dit verloren zou gaan.
Een andere reden is dat werd gevreesd dat de begraafplaats over een tiental jaren zou verworden tot een kale zandvlakte. Dat willen Het Kerkbestuur en de Stichting Cultuurbehoud voorkomen.

Het Kerkbestuur en Stichting Cultuurbehoud hebben elkaar dus kunnen vinden in het behoud van een mooie en monumentale begraafplaats.
Nadat rechthebbenden te kennen hebben gegeven de grafrechten niet meer te willen verlengen vraagt Stichting Cultuurbehoud vervolgens aan hen het grafmonument te mogen handhaven.

Op dit moment 2022 heeft Stichting Cultuur Behoud ongeveer 80 grafmonumenten overgenomen en in beheer.

Indien om welke redenen dan ook in de toekomst de noodzaak ontstaat om de grafsteen alsnog te ruimen, wordt daaraan alle medewerking verleend.

Aan de pad naar het kerkhof staan tegen de kerkmuur ook nog een aantal stenen van Milsbekenaren die Stichting Cultuurbehoud Milsbeek in beheer heeft, dit zijn stenen waarvan de grafrechten al voor 2013 verlopen waren.

Bestuur Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

Afgelopen zaterdag 15 oktober hebben bestuursleden en vrijwilligers van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, de graven die zij onder beheer hebben, schoongemaakt. Voor Allerzielen staat alles er weer keurig bij!