Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Cultuurbehoud Milsbeek – (versie 3 -11-4-2019)

In deze privacyverklaring legt Stichting behoud Cultuurgoederen Milsbeek,secretariaat gevestigd te Milsbeek aan de Klaproosweg 7 met kvk-nummer: 12057817 (hierna “Stichting Cultuurbehoud Milsbeek”), uit welke persoonsgegevens Stichting Cultuurbehoud Milsbeek verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.cultuurhistoriemilsbeek.nl . Persoonlijke gegevens die aan Stichting Cultuurbehoud Milsbeek worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek te maken hebben. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de doelstelling van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek of wanneer u anderszins contact heeft met Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, bijvoorbeeld via e-mail of via een contactformulier op de website van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek , legt Stichting Cultuurbehoud Milsbeek de door u opgegeven gegevens vast. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Cultuurbehoud Milsbeek een of meerdere van volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam, Tussenvoegsel
Achternaam, Adres, Postcode, Woonplaats
Telefoonnummer, E-mailadres, Aanhef, Bankrekening

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Tevens informeert Stichting Cultuurbehoud Milsbeek geïnteresseerden over publicaties op haar website, dorpsblad, weekbladenen persoonlijke briefing en email berichten. De hiervoor tebezigen persoonsgegevens worden niet aanderden verstrekt. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar doelstelling. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Stichting Cultuurbehoud Milsbeek of indien dit wettelijk verplicht is. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek naar de aard van het contact noodzakelijk is. U kunt te allen tijde de website van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Stichting Cultuurbehoud Milsbeek te delen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek raadt u aan de privacy verklaringen van deze websites te lezen.

In kaart brengen website / bezoekers teller
Op de website van Cultuurbehoudmilsbeek.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek-en klikgedrag op de website. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De bewaarde gegevens wordenvoor maximaal 24 uur bewaard en worden daarna automatisch verwijderd.

Cookies
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon wordenopgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren. Daarnaast maakt Stichting Cultuurbehoud Milsbeek gebruikvan Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Stichting Cultuurbehoud Milsbeek inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie kan wordenovergebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het IP-adres wordt door Google geanonimiseerd.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft hier geen invloed op. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Derden hebben geen toegang tot de door Stichting Cultuurbehoud Milsbeek geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy-en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Stichting Cultuurbehoud Milsbeek opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@cultuurbehoudmilsbeek.nl . Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.