Welkom in de Vredestuin, fijn dat je er bent!

Deze website is onderdeel van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek (SCM) met een eigen domein naam.

De Vredestuin in Milsbeek is een betekenisvolle plaats voor vrede in de wereld.

  • Een plek waar vrede zich welkom voelt.
  • Om ín de toekomst en vóór de toekomst inspiratie te bieden.
  • Het is een ontmoetingsplek waar bezoekers bezinning en rust kunnen vinden
  • Een plek voor verbinding, welzijn en vrede.

Missie voor vrede

De Vredestuin is geen op zichzelf staand project. Het is een missie voor vrede voor nu en voor minstens 7 toekomstige generaties. Een visie op duurzaam mensen verbinden in vrede.

Inclusie is daarbij één van de belangrijkste kernwaarden. Iedereen, jong en oud, is welkom. Dus ongeacht leeftijd, religie, overtuiging of nationaliteit.
Stap voor Stap leggen we de Vredestuin aan

We zijn ook ontzettend dankbaar dat de Milsbeekse Katholieke Kerk (horend bij het Bisdom Roermond) een stuk grond van 400 vierkante meter hiervoor ter beschikking stelt. Het gras is gemaaid en de eerste boom is gepland, maar er is nog heel veel te doen. Dit zal stap voor stap gebeuren en alle hulp is welkom. Op 23 maart staat de eerste tuinwerkdag op de agenda.

Meehelpen en/of doneren?

Zin om mee te helpen? Alle hulp is welkom. Schoffelen, bloemen planten, bouwen, graven…er is nog veel te doen. Stuur gerust een mailtje naar vredestuinmilsbeek@gmail.com als je iets wilt betekenen.

De Vredestuin gebruikt als onderdeel van SCM het banknummer NL58RABO0108698084 t.n.v Holtuysen SCM tav Vredestuin Milsbeek. Binnenkomende bedragen wordendoor de penningmeester op een eigen grootboekrekening nummer van de Vredestuin geboekt.

Volg de Vredestuin op Instagram: