Ontwikkelingen erfgoed

Erfgoed
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek hecht veel waarde aan het Milsbeeks erfgoed, de basis waaruit Milsbeek en de Milsbekenaren voortkomen. De stichting vindt het belangrijk het Milsbeeks erfgoed vast te leggen en veilig te stellen voor nu en de toekomst. Dit doen we onder andere door foto’s en informatie over Milsbeek te verzamelen, vast te leggen en te archiveren. We volgen de status van gemeentelijke en andere monumenten. We beheren grafzerken om “leegloop” van het Milsbeekse kerkhof te voorkomen.

Daarnaast wil de stichting ons erfgoed beschikbaar maken voor het publiek. Dit doen we door het uitgeven van boeken en kalenders en via onze website en Facebook. Ook plaatsen en onderhouden we informatie¬borden. Tevens organiseren we bijeen-komsten, tentoon¬stellingen en excursies.

Ook de natuur maakt deel uit van het Milsbeekse erfgoed. Om onze mooie natuur en cultuurhistorische plekken bereikbaar te maken zijn in Milsbeek en omgeving wandel- en fietsroutes uitgezet.