Schoolfoto’s

Bezoek ons ook op Facebook !!

Een vraag aan u ? Herkent u op deze foto’s of andere schoolfoto’s personen die nog niet vermeld zijn.

Wij zijn niet alleen benieuwd naar de namen. Ook andere gegevens over de foto, zoals: bij welke gelegenheid is de foto gemaakt, in welk jaar en als het een schoolfoto betreft van welke klas. Vertel ons zoveel mogelijk wat u van de foto weet.

Heeft u oude klasse of andere groepsfoto in uw bezit en u denkt dat hij voor deze website van belang zou kunnen zijn, stuur de foto dan op naar schoolfoto@cultuurbehoudmilsbeek.nl . Ook is het mogelijk om de foto door ons te laten inscannen, daarna ontvangt u de foto weer terug.

In het kort samengevat vragen wij u om van de foto’s de volgende gegevens te versturen indien u aanvullende informatie heeft :

  • namen van de afgebeelde personen.
  • de gelegenheid waarbij de foto is gemaakt.
  • welke klas
  • welk jaar
  • eventuele bijzonderheden die u zich met betrekking tot de afgebeelde situatie herinnert.

Alvast dank namens de Stichting.

Hieronder een voorbeeld.