Schoolfoto’s

Bezoek ons ook op Facebook !!

Een vraag aan u ? Herkent u op deze foto’s of andere schoolfoto’s personen die nog niet vermeld zijn.
Na downloaden van de pdf kan daarin naar namen gezocht worden.

Wij zijn niet alleen benieuwd naar de namen. Ook andere gegevens over de foto, zoals: bij welke gelegenheid is de foto gemaakt, in welk jaar en als het een schoolfoto betreft van welke klas. Vertel ons zoveel mogelijk wat u van de foto weet.

Heeft u oude klasse of andere groepsfoto in uw bezit en u denkt dat hij voor deze website van belang zou kunnen zijn, stuur de foto dan op naar schoolfoto@cultuurbehoudmilsbeek.nl . Ook is het mogelijk om de foto door ons te laten inscannen, daarna ontvangt u de foto weer terug.

In het kort samengevat vragen wij u om van de foto’s de volgende gegevens te versturen indien u aanvullende informatie heeft :

  • namen van de afgebeelde personen.
  • de gelegenheid waarbij de foto is gemaakt.
  • welke klas
  • welk jaar
  • eventuele bijzonderheden die u zich met betrekking tot de afgebeelde situatie herinnert.

Alvast dank namens de Stichting.

Hieronder een voorbeeld.