Boombank

Sinds 2018 verzorgen de leden van de werkgroep Boombank de bank op de hoek van Kerstenberg en Verloren Land. De bank is gemaakt door Dirk Rijnders uit een zeer oude, omgewaaide eik.
De werkgroep Boombank wil het eigenaarschap van de Boombank onderbrengen bij Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, om hiermee de continuïteit te waarborgen. Nu is de overdracht getekend en de toekomst van de boombank veilig gesteld.

Van boom tot bank hij stond er elke dag weer, het leek voor altijd onze zomereik. De majestueuze, markante boom aan het verloren land in Milsbeek (op de Milsbék) hij was opgenomen in het landelijk register monumentale bomen hij werd geveld door de storm van donderdag 18 januari 2018.

Mening dier en voorbijganger vond beschutting. Of de eerste kus werd gegeven.
Dit was een dag die velen niet snel zullen vergeten. Veel bomen werden geveld en helaas ook de eik, die voor velen zoveel betekende onze eik. Voorbijgangers bleven ontroerd staan bij de gevelde boom, een brief met bijzondere herinneringen werd bij zijn losgerukte wortels neergelegd en werd een kaarsje geplaatst.

Niet lang daarna ging de kettingzaag door zijn eens zo beschermende kroon de omvangrijke stam bleef lange tijd verwees achter, totdat het idee van een boombank geboren werd en uitgedragen werd. Een idee dat al snel door velen met geestdrift werd omarmd.

Het idee was om uit de stam van de eik in bank te maken uit een stuk, in boombank als herinnering. Enkele zijtakken zouden blijven zitten.
Zogezegd, zo gedaan. In de eerste week van augustus wist hij zeer deskundige beeldhouwwerken, Dirk Reinders, met kettingzagen de zitbank vorm te geven uit het harde maar welwillende eikenhout. En al doende werd het idee geboren om de zijtak om te vormen tot 3 koppen van everzwijnen. De eik bleef herkenbaar maar kreeg toch een nieuwe vorm e en bestemming als bank.

Op de hoek van het verloren land In de kerstenberg biedt deze boombank menigeen in rustplaats met uitzicht op de Jansberg en het natuurgebied “de Diepen /Het Koningsven”
Het project van de boombank is tot stand gekomen door de inspanningen van velen, waaronder Herm ten Haaf, Jan Hopman, Ton Janssen, Toon Peters en Ronald Starrenburg en met name de initiatiefnemers en uitvoerders Camille Cammaert, Bert Felling en Harry Ottenheijm.


Klik op icoon voor google maps en route naar Boombank