Familie Bindels

Familie geschiedenis : Bindels
Door : Wim Bindels

Locatie kaart

De Milsbeekse stam Bindels stamt uit Zuid-Limburg en daarvoor uit België.
Bekend is dat de ca. 1704 in Gulpen geboren Willem Bindels gehuwd was met de Belgische Engel Geurden.
Uit dat huwelijk werden 11 kinderen geboren.
Nadat Willem op 50-jarige leeftijd in Gulpen was overleden, hertrouwde zijn echtgenote in Mechelen met een zekere Hubertus Weerts (ook wel Wertz of Wiertz).
Uit dit huwelijk werden daarna nog eens vier kinderen geboren.

De in 1742 als derde kind uit het eerste huwelijk geboren Nicolaas Bindels huwde in Limburgse Mechelen met Johanna Maria Nilboch.
In 1770 werd uit dit huwelijk in Margraten zoon Christoffel geboren.
Hij was de op een na oudste zoon van de in totaal 7 kinderen.
Deze Christoffel trouwde met Maria Haagen en overleed in 1849, 79 jaar oud in Schweiberg, een gehucht van Mechelen.
Ook dit echtpaar had 7 kinderen en hun oudste zoon was Francis.
Deze op 4 december 1798 in Mechelen geboren Francis Bindels (soms werd hier tussen haakjes Bendels aan toegevoegd) was degene die naar Noord-Limburg kwam.
Hij huwde in 1829 met Gertrudis (haar roepnaam zal waarschijnlijk Trui zijn geweest) Brouwers.
Het was een 20-jarige kasteleinsdochter uit een café dat op de hoek Kleefseweg/Venstraatstraat moet hebben gestaan (de Ploeg).
Uit dat huwelijk werden 3 kinderen geboren.
In 1830 werd zoon Jan Willem geboren, in 1832 dochter Maria en in 1834 hun 2e zoon Frans. Vader Francis overleed al in 1837, 38 jaar oud.
Zijn 11 jaar jongere echtgenote hertrouwde in 1841 met de 8 jaren jongere Leonardus Hendricks ( de Kiewiet) en uit dit huwelijk werden wederom 5 kinderen geboren.
Toen in 1860 ook Trui overleed hertrouwde haar 2e echtgenoot met Trui Jaspers (de Uuletak) en uit dit huwelijk werden ook nog eens 5 kinderen geboren.
Geert en Theo Hendriks uit Milsbeek stammen af van deze tak.
De meeste Bindelsen in Ven-Zelderheide, Ottersum en Gennep zijn afstammelingen van zoon Jan Willem Bindels.
Ook de Bindelsen die in de vorige eeuw in de Potkuilen woonden stamden hier van af.
Dochter Maria, die overigens in net over de grens gelegen Nergena werd geboren, trouwde in bij van de familie Peters in Ven Zelderheide (café “De Klock”).
Frans, de jongste zoon uit het eerste huwelijk was degene die naar de Bloemenstraat trok.

Gezinsblad Willem Jansen
Gezinsblad Frans Bindels
Gezinsblad Frans Bindels

Hij trouwde in 1860 met Anna Maria Jansen, de jongste dochter van Jan Willem Jansen ( met de bijnaam “van de Smele”) en Johanna Giebels.
Zij hadden een boerderijtje aan de Bloemenstraat.
Het boerderiijtje was een afsplitsing van de al uit de middeleeuwen bestaande boerenhoeve “De Roovoort en werd aanvankelijk “De Kleine Roovoort “ en later “De Högt”genoemd.
Het huwelijk werd gezegend met 7 kinderen.
Han, de oudste, trouwde met Gradus van Benthum en woonde lang in het huis aan het Sprokkelveld waar nu Toon Peters woont.
Trui huwde met Peter Thijssen uit Aaldonk.
Piet en Theij Thijssen die na de oorlog aan de Rijksweg in Milsbeek woonden, waren hier nazaten van.
De derde dochter Mina trouwde met Jan Goossens, de vader van Piet Goossens de kolenboer en Mrie, de bekende uitbaatster van het voormalige café “De Oude Tol” .
Dochter Sientje trouwde met voerman Piet Mans en was begin vorige eeuw de uitbaatster van het bierhuis Mans aan de Bloemenstraat.
Piet Mans was ten tijde de verlegging van de Maasbocht tussen Gennep en Milsbeek als voerman met aannemer Koolen naar Milsbeek was gekomen en Coolen was degene in 1898 aan de Bloemenstraat een steenfabriek startte.
De oudste zoon van Frans Bindels was Jan Willem. Hij werd later de nieuwe boer op “De Högt”. De jongste zoon van Frans was Cis Hij was aardappel- en groentehandelaar en huwde met Lies Roosenboom uit Gennep, Aanvankelijk woonde hij daar in de Houtstraat en later had hij in de Wagenstraat een groentewinkel.
Zijn huwelijk werd gezegend met maar liefst 15 kinderen.

Frans Bindeks 20 jaar

Jan Willem, bijgenaamd den Hôgsen Wim, was dus degene op de boerderij “De Högt” bleef. Hij trouwde met Drieka Noij uit de Bloemenstraat en het gezin werd verrijkt met 6 kinderen. Frans de oudste zoon, trouwde met Mina van Hoenselaar uit Rijkevoort en kocht in 1929 een boerderij aan de Startwijk in Beugen.
Hij stierf kinderloos al 2 jaar later aan de gevolgen van een steenpuist.
Tien, de tweede zoon begon een fietsenzaak aan de Rijksweg in Milsbeek.
Dochter Toos huwde met Sjang Manders en zij kochten een boerderijtje aan de Bossebrugstraat (thans Sprokkelveld).
Truus, de jongste dochter, trouwde met haar achterneef Wilie Tönnissen uit Pfalzdorf (Dl.), een kleinzoon van de eerder genoemde Gradus van Benthum en Han Bindels uit het Sprokkelveld.

Cis Bindels

Lei, de jongste zoon van Jan Willem, trouwde in de oorlogsjaren in 1943 met Truut Arts uit Escharen en volgde zijn vader als boer op de “De Högt”op.
Tot 1959 woonden ook dochter Marie, die kort na de oorlog trouwde met Jaap Linders, met hun zoon Martien nog op de boerderij aan de Bloemenstraat.
Zij bouwden vervolgens een eigen woning in het Sprokkelveld.
Uit het huwelijk van Lei en Truut werden 5 kinderen geboren waarvan ik, de schrijver van dit verhaal, de oudste ben.
Leo kwam in 1974 bij een verkeersongeval om het leven en Frans in 2002 als gevolg van een roofoverval. Riet en Rikie, huwden met Marinus Mans en Pieter van den Hoogen, en wonen resp. in Duiven en in het Sprokkelveld in Milsbeek.
Leontine en Caroline, twee van mijn dochters, wonen nog op tot woonboerderij verbouwde boerderij “De Högt”. Zoals het zich laat aanzien deze stamboom Bindels op wat langere termijn uit Milsbeek verdwijnen.

Wim en Drieka
Lei van de Hogt

Dit verhaal is door Wim Bindels gemaakt naar aanleiding van” de geboorte” van de werkgroep Genealogie.
Het verhaal is mede gebaseerd op de stamboomgegevens van Henk Jaspers( lid van de werkgroep) en Frank Fleuren (een kleinzoon van Cis Bindels) hebben ontvangen.