Boeiende en gevarieerde Historische Avond 21 maart 2019

Nadat de zaal volgestroomd was hield voorzitter Ton Frenken een korte inleiding over de activiteiten van de stichting en de inhoud van de avond. Hij introduceerde Fred Hoskens, die een presentatie hield over het werk van de Stichting Tijdslijn en met name over de ontstaansgeschiedenis van hun volgende theaterstuk : “Lèvensloop….en Trug”. Een verhaal over een gedwongen evacuatie in 1944 gebaseerd op authentieke dagboeken. Twee jaar lang heeft een werkgroep onderzoek gedaan naar de ervaringen van evacuees vanuit Milsbeek en omgeving aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het theaterstuk hopen zij in oktober van dit jaar 10 keer op te voeren in Maria Roepaen. Daarna werd het lied: “Niet meer bang zijn” uit het theaterstuk ten gehore gebracht door Mauth en Ralph, twee leden van het gezelschap.

Nadat Ton Frenken de leden van Stichting Tijdslijn bedankt had met een fles St Jansberglikeur, werd het eerste exemplaar van het boek “Dagboek van Huub Franken” overhandigd aan Trudy Franken-Wijnhoven. Er is jaren hard gewerkt aan dit boek en de werkgroep heeft de geschiedenis van de evacuatie van Huub Franken en zijn verblijf in Werkhoven kunnen reconstrueren aan de hand van een gevonden dagboek in twee schriftjes en een aantekenboekje. Het boek illustreert, net zoals Stichting Tijdlijn in het theaterstuk wil laten zien, hoe zwaar het was om huis en haard te verlaten en niet te weten hoe je het terug zult vinden. Huub heeft maar kort geleefd na zijn terugkeer in Milsbeek: hij en zijn twee broers Grad en Chris, kwamen om bij de ontploffing van een landmijn op 15 juni 1945. Ter gedachtenis aan hen is er bij de Jasper Janne brug een herdenkingsmonument geplaatst.

De oorlogsgraven in Milsbeek, vanuit alle windrichtingen .
Een andere manier om naar de oorlogsjaren te kijken en er mee bezig te zijn, heeft motorrijder Paul ten Broeke.
Als hij door de omgeving rijdt weet hij waar welke soldaat gevochten heeft, gewond is geraakt en wat er daarna met hem gebeurde. Hun graven liggen op het kleinste oorlogskerkhof van Nederland, dat van Milsbeek. Pauls motivatie komt ook voort aan de wens om tegemoet te komen aan de wens van iedere moeder van wie een zoon gesneuveld is, nl “Weten dat het graf van je zoon bezocht wordt”. Hij zet zich in om de nabestaanden op de hoogte te brengen van het feit dat er voor de graven gezorgd wordt. Zijn ervaringen en bevindingen heeft hij vastgelegd in het boek: ”Tread Softly”.

Nadat Ton Frenken hem de St. Jansberglikeur heeft overhandigd, is er tijd voor een drankje, de aankoop van boeken en een onderling praatje.
De humoristische presentatie van de geschiedenis van het Lambertusgilde is het eerste onderdeel na de pauze. Hoofdman Oscar Huizinga en gildebroeder Grad Derks zetten met "De tijd van het St. Lambertusgilde" een geweldige presentatie neer met de onderwerpen: ‘In den beginne’ , ‘Hernieuwde bloei ‘, ‘Heroprichting’ en ‘De toekomst ‘.
Die geschiedenis gaat terug tot 1468, toen het gilde nog tot taak had de bevolking te beschermen, recht te spreken en voor de begrafenissen te zorgen. Na periodes van bloei en terugslag probeert het gilde nu nieuwe leden te werven om ook dit stukje cultuur te behouden en de huidige idealen van dienstbaarheid en broederschap uit te dragen.

Bestuurslid Teun Teunissen heeft zich bezig gehouden met de Mínse van de Bloemenstroat en kwam al snel tot de conclusie dat daar zoveel over te vertellen valt dat hij dat over twee jaar moet spreiden. Deze avond staat het noordelijk deel van de Bloemenstraat op het programma. Teun laat aan de hand van vele afbeeldingen zien wat er vanaf de Romeinse tijd allemaal gespeeld heeft in dit gebied. Vooral het deel waarin alle mensen die daar gewoond hebben aan bod kwam, kon op warme belangstelling rekenen. Er werd door het publiek zelfs nog een ontbrekend puzzelstukje aangereikt.

Iets na tienen sluit de voorzitter een geslaagde avond af na allen die het werk steunen hartelijk bedankt te hebben.

Een geslaagde historische avond van stichting cultuurbehoud milsbeek

De op donderdag 23 maart jl. gehouden Historische Avond mag gerust weer een succes genoemd worden. In totaal mochten we 190 bezoekers verwelkomen en kregen we er zes nieuwe vrienden bij. Geweldig, hier zijn wij heel blij mee! Waar we ook blij mee waren was het mooie verhaal in ‘De Gelderlander’ over het dagboek van Huub Franken en de berichtgeving over de Historische Avond.
De opening en het welkomstwoord werden verricht door voorzitter Ton Frenken. Een speciaal woord van welkom was er voor mevrouw Ineke de Winter, buurtvereniging De Sprokkelaars, oprichters en oud-bestuursleden met hun partners.

Traditiegetrouw hadden Cees en Nellie van de Ven een mooie collage van film en foto’s van onze activiteiten in 2016 gemaakt. Andere activiteiten in 2016 waren o.a. de voorbereiding van een aantal boekuitgaven: De Minse op de Milsbèk, Dagboek Huub Franken, Familie Rutten en Het Koningsven; het scannen van bidprentjes (inmiddels voltooid, het zijn er ruim 1.800 geworden), het onderhouden van onze eigen monumentjes, het archiveren van krantenknipsels en andere belangrijke documenten, zoals foto’s, etc... De ontwikkelingen van karakteristieke gebouwen, monumenten, herinrichting van de Kroonbeek werden door de stichting gevolgd en er was samenwerking daarin met de gemeente Gennep, Waterschap Limburg en andere instanties. Daarnaast was er samenwerking met het Platform Cultuur Maas en Niers, Museum De Oude Pottenbakkerij en niet te vergeten met Culthis Radio, ….. en de organisatie van de website Liefde voor Limburg. Dit alles en nog veel meer kunt u nalezen in het Jaarverslag 2016 op de website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl

In 2017 gaan we verder met datgene waarmee we in 2016 al bezig waren. Goed werk heeft tijd nodig! Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat wij naast onze individuele bestuursleden de beschikking hebben over een korps vrijwilligers. We hebben maar liefst 31 vrijwilligers die er voor zorgen dat een en ander perfect verloopt. Hulde aan al die mensen ……….. dank jullie wel! Voor een compleet overzicht verwijzen wij graag naar ons Beleidsplan 2017 op onze website.

Wat verder aan bod kwam:
Milsbeek in oude kranten: Martien Holthuysen presenteerde vorig jaar oude berichten en wetenswaardigheden over het Gouden Ei van Milsbeek. Dit jaar ging het over de periode 1940–1950. De periode van oorlog en herbouw, waarin ontzettend veel gebeurde. Berichten over paardenvordering, ongevallen en aanrijdingen, van zoekgeraakte personen tot een invasie van wilde zwijnen, enz.

Boerderij Bloemenstraat: Een bijdrage van bestuurslid Toon Peters. Toon heeft een passie voor oude gebouwen.
Vorig jaar was het onderwerp het Trafohuisje bij de rotonde. Daarbij bleek de ruimte onder het trafohuisje toch wel een spannende ruimte geweest te zijn. Allerlei verhalen deden daarover de ronde. Van een toen aangekondigd diepgaand onderzoek hebben we toch maar afgezien. Deze avond dus iets anders: boerderij Bloemenstraat (het logo van de stichting) en zijn bewoners door de jaren heen. In de volksmond: het boerderijtje van Lambertje Verhasselt.
Als je langs de boerderij fiets of wandelt dan valt dit karakteristieke gebouw onmiddellijk op. Je hebt er echter totaal geen notie van wat je allemaal hierover kunt vertellen en laten zien. Met instemming van de huidige bewoners nam Toon ons mee in de bouwgeschiedenis van deze voormalige boerderij.

Milsbeek in Poëzie gezien door de ogen van Adriaan De Winter: Adriaan was zeer geïnteresseerd in onder meer de historie van ons dorp en had alles wat hij ooit geschreven had over Milsbeek verzameld. Daar wilde hij graag een gedichtenbundel van uitgeven. Hij was een echte Milsbekenaar, die in de jaren dat hij er gewoond heeft, veel van ons dorp en de mensen is gaan houden. Hij was er trots op Milsbekenaar te zijn. Dat blijkt overduidelijk uit zijn gedichten die in het boek zijn opgenomen. Helaas heeft hij de uitgave ervan niet meer mee mogen maken. Op 17 mei 2016 overleed hij. In overleg met zijn vrouw Ineke, hebben Wim Bindels en Remi van Bergen in de tweede helft van vorig jaar het boek verder vorm gegeven. Voor de gedichtenbundel van Adriaan de Winter was grote belangstelling. Het boekje is te koop voor € 5,00. Adriaan heeft bepaald dat de opbrengst bestemd is voor de Stichting Kinderwerk Milsbeek en onze Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Wij zijn Adriaan hiervoor zeer dankbaar.
Het bestuur heeft besloten om de opbrengst te besteden aan een cultuurhistorisch project waaraan de naam van Adriaan de Winter verbonden zal worden en daarmee zijn gedachten in Milsbeek blijven voortleven.

Na de pauze stonden we stil bij het 50- jarig jubileum van Buurtvereniging De Sprokkelaars.
Voor deze gelegenheid hadden zij zelf een geweldig mooie presentatie verzorgd. Theo van der Venne heeft ons op ludieke wijze laten zien hoe De Sprokkelaars die 50 jaren zijn doorgekomen. Geweldig mooie activiteiten op alle fronten, mooie herinneringen in beeld gebracht. Na afloop: als verrassing een spontane bijdrage van het jubilerende Sprokkelaarskoor (25 jaar) met het Sprokkelaarslied. Theo en alle Sprokkelaars, bedankt voor jullie mooie bijdrage en
van harte proficiat met jullie 50-jarig jubileum.

Als afsluiting van de avond nam Teun Theunissen ons - in zijn boeiende presentatie – mee in de geschiedenis van Milsbèk hameau (hameau = gehucht) en de oudste vermeldingen in archieven. Vervolgens verraste hij ons met een korte buut van Toon en Tinus, die problemen hadden met de moderne tijd ……., met daarop aansluitend een beschrijving van huizen en gezinnen in het gebied bij De Drie Kronen. Wij zijn benieuwd waarmee hij ons volgend jaar weer gaat verrassen!

Een woord van dank aan:
• De vrienden van onze stichting die ons steeds motiveren met ideeën en ons financieel ondersteunen.
• De vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten om onze plannen vorm te geven
• Alle organisaties die ons steunen en met ons samenwerken
• Onze oprichters en oud bestuursleden, alsmede de huidige bestuursleden die zich inzetten voor onze stichting.
• Clara en haar team.

 31 maart 2016

Ook dit jaar mogen we terugzien op een zeer geslaagde Historische Avond met 165 aanwezige vrienden/vriendinnen, vrijwilligers en overige belangstellenden. Nadat de nieuwe voorzitter Ton Frenken zich had voorgesteld, volgde een overzicht van de activiteiten van 2015 alsmede van het 10-jarig jubileum door middel van film en foto’s gemaakt door Nellie en Cees van de Ven.

SPES
Hierna was het woord aan korfbalvereniging SPES die dit jaar haar 50-jarig jubileum viert. Gerda Linders-Franken bracht de sportclub aan de hand van foto’s en presentatie op een voortreffelijke wijze in beeld (teams-trainers-kampioenschappen-bestuur-beleid-commissies-sportcomplex-korfbalkampen-toernooien-randactiviteiten, etc. etc.).

Het Ei
Martien Holthuysen had in zijn rubriek ‘oude krantenartikelen’ ditmaal gekozen voor het thema ‘Het Ei’ en de daaraan gekoppelde kippenhouderijen die in vroeger dagen het beeld bepaalden in Milsbeek.

Trafohuisje
Toon Peters gaf een interessante uiteenzetting over het trafohuisje bij de rotonde uit 1931. De bouwstijl heeft kenmerken van de ‘Amsterdamse School’, staat op een verhoging (een van de weinige huisjes) en heeft een ruimte eronder. Het verhaal doet de ronde dat deze ruimte gebruikt werd als gevangenis, als depot voor kadavers en als ontmoetingsplek voor geliefden. Aan de voorzijde is naast de deur een tegel van keramiek geplaatst met daarop een afbeelding van een bij. Deze bij staat symbool voor nijverheid: ‘De Bezige Bij’ (SVM/PLEM symbool).
Ook vertelde Toon over het bestaan van een metalen stoeptegel met de letters S.V.M. erop. Dit staat voor ‘Stroom Verkoop Maatschappij’ uit Maastricht. De wens is om deze stoeptegel te plaatsen in de gevel van het trafohuisje. Het huisje staat op de gemeentelijke monumentenlijst.

Onze oprichters
Op 12 mei 2005 is bij notariële akte ‘Stichting Cultuurbehoud Milsbeek’ opgericht door Martien Holthuysen, Wim Bindels en Jan van den Hoogen. De oprichting van de stichting gebeurde in eerste instantie als onderdeel van de festiviteiten rondom 75 jaar parochie Milsbeek. De bedoeling was met behulp van deze stichting subsidies te werven voor een cadeau voor de kerk en de school (o.a. het aanlichten van de kerktoren). Hierna werd besloten om met de opgerichte stichting verder te gaan om zich in te zetten voor het cultuurbehoud in Milsbeek.
Martien, Wim en Jan waren de initiatiefnemers en vormden het eerste bestuur.
Het doel van de stichting is als volgt samen te vatten:
- in stand houden restauratie van Cultuurgoederen in Milsbeek
- onderzoek naar en publicatie van historische gegevens van Milsbeek
- wekken van interesse bij de inwoners van Milsbeek voor de Milsbeekse cultuurgoederen en historie.

In de afgelopen 10 jaren werden heel veel zaken ter hand genomen om de inwoners van Milsbeek en andere belangstellenden te informeren over onze omgeving en de geschiedenis daarvan. De koers die Martien, Wim en Jan, samen met vele anderen in hun directie omgeving hebben uitgezet is nog altijd duidelijk zichtbaar.
Nadat Jan en Wim begin 2014 hun functies neerlegden, besloot Martien in januari jl. zijn voorzittershamer over te dragen aan Ton Frenken. Daarmee was vanaf dat moment geen van de oprichters meer in het bestuur vertegenwoordigd. Voor het huidige bestuur de gelegenheid om op de Historische Avond een moment stil te staan bij ‘de oprichters’ en hun werkzaamheden voor de stichting in het bijzijn van onze vrienden, vrijwilligers, en oud-bestuursleden.

Martien Holthuysen is vanaf de oprichting tot januari van dit jaar (bijna elf jaar) voorzitter geweest van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Hij vertegenwoordigde de stichting en onderhield de contacten met gemeenten en andere instanties, was verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid, de wandelroutes, de historische films, de monumentjes, Culthis Radio, e.a.

Wim Bindels is bijna negen jaar lid van het bestuur geweest waarvan vijf en een half jaar secretaris. Onder zijn leiding werden boeken uitgegeven: o.a. ‘Oorlogsherinneringen’ en medeauteurschap van ‘Boerelèève’. Verder hield hij zich bezig met PR, monumentenbeleid, geologie en hield interviews.

Jan van den Hoogen is acht en een half jaar penningmeester geweest. Hij organiseerde de excursies voor onze vrienden, heeft zich ingezet voor het behoud van historische grafmonumenten en onderhield de contacten, onder meer met de parochies.
Deze opsomming is slechts zeer globaal. Maar weest u ervan overtuigd dat het een lange lijst is!

Het huidige bestuur was dan ook van mening dat zij deze drie oprichters heel veel dank verschuldigd is.
Hiervoor werd aan iets speciaals gedacht dat absoluut past in de Milsbeekse cultuur en historie.
Chris de Graaf heeft in opdracht van het bestuur een drietal unieke schalen gemaakt, ‘Steengoed’ genaamd. Hierop is het logo van de stichting handgeschilderd aangebracht, in het midden het welbekende huis van de Bloemenstraat met daaromheen de tekst ‘Stichting Cultuurbehoud Milsbeek’. Op de rand van de schalen een versiering die per schaal verschillend is. De schalen werden vergezeld van een oorkonde. Het is een unieke 3-delige set die bij elkaar hoort, zoals ‘onze oprichters’ ook bij elkaar horen. Martien, Wim en Jan, heel erg bedankt voor het vele werk door jullie verricht al die jaren!

Struinpad
Na de pauze werd een filmopname getoond van het struinpad en de ‘Gebrande Kamp’ gezien van bovenaf. Deze opname was door Rob Brouwers met een drone gemaakt. Een geweldig mooie natuurweergave, met veel geroezemoes in de zaal: ‘oh, wat mooi; en kijk daar’.

Dagboek Huub Franken
Tijdens de viering van ons jubileum op 8 november vorig jaar is kenbaar gemaakt dat het dagboek van Huub Franken gevonden was. Dit dagboek heeft hij geschreven tijdens zijn evacuatietijd in Werkhoven in de periode van 7 december 1944 t/m 18 april 1945.
Zoals bekend heeft ons hele dorp na de luchtlandingen in september 1944, rond half oktober 1944 moeten evacueren. De meeste gezinnen kwamen in de provincie Utrecht terecht, waarvan een aantal in Werkhoven. Dat gold ook voor Huub Franken. Tijdens zijn verblijf in Werkhoven heeft Huub een dagboek bijgehouden. Hij was toen 23 jaar.
Dit dagboek is in oktober 2015 boven water gekomen bij Truda Franken-Wijnhoven uit de Sprokkelveld. Jan, de man van Truda, moest oom zeggen tegen Huub. Bij velen van jullie zal bekend zijn dat Huub, Grad (de vader van Jan) en Chris Franken, heel kort na terugkomst uit Werkhoven, op 15 juni 1945 alle drie zijn omgekomen door een landmijn. Het dagboek, bestaande uit enkele schriften, is inmiddels gescand en door Leny Franken-Wijnhoven uitgetypt. (Leny is de vrouw van Gerrie Franken, die oom moest zeggen tegen Huub). Ton Frenken maakte ons deelgenoot hiervan door een aantal citaten voor te lezen en enkele fragmenten te laten zien. Heel indrukwekkend en emotioneel.
Hoe verder?
Wat de stichting verder gaat doen met dit dagboek moet nog worden bekeken. Het is niet uitgesloten dat het als boekje wordt uitgegeven. Ideeën hiervoor worden binnenkort uitgewerkt.
Met dank aan de familie Franken en natuurlijk ook aan Leny Franken-Wijnhoven die hier al veel werk voor heeft verricht.

De Wallen op de Milsbèk
Als afsluiting van deze ietwat lange avond was het de beurt aan Teun Theunissen met zijn presentatie ‘De Wallen op de Milsbeek’. In een virtuele wandeling (met verrassende elementen) nam hij ons al vertellend mee van oud naar nieuw; van het Genneperhuis naar Middelaar, via de Bloemenstraat en Ovenberg naar de Rijksweg en vandaar door ons dorp naar de Onderkant. Teun heeft veel speurwerk verricht, met hulp van de Historische werkgroep! Een compliment waard!

We mochten op deze avond drie nieuwe vrienden verwelkomen. Het aantal staat nu op 156 vrienden!
U kunt zich nog steeds aanmelden als vriend/vriendin van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek.

De historische avond op donderdag 24 maart j.l was een groot succes.  Wij zagen weer veel van de bezoekers terug die we in de afgelopen jaren op onze filmavonden mochten begroeten. Ook nogal wat oud dorpsgenoten waren weer ‘op de milsbèk’present. Om er voor te zorgen dat er in ieder geval geen bezoekers behoefden te staan hadden we,  boven de capaciteit die  ‘t Trefpunt zelf kon bieden, zelf nog voor 50 extra stoelen gezorgd. In totaliteit mochten we ongeveer 200 bezoekers begroeten en dat zorgde voor een goede en sfeervolle ambiance op deze avond.

Het  in samenwerking met een Milsbeekse verenging, dit keer met schutterij ‘De Milsbeek’ terug te blikken op de geschiedenis van die jubilerende vereniging, bleek opnieuw een goede keuze.  En de terugblik op de 2500 km lange voettocht van Chris Janssen naar Santiago de Compostela was verder indrukwekkend.

Het verhaal van Adriaan de Winter was een prima opmaat  van de inhoud van het boek ‘Oorlogsherinneringen Milsbeek’ en in het filmpje over het leven van Wim Klabbers maakten we kennis met de dorpsgenoot waarvan op 23 april een kunstwerk de wandelroute ‘Rondje Milsbeek, dik de moeite waard’ gaat verrijken.

Het voorproefje van de foto’s van de op  te houden tentoonstelling over oude beroepen in Milsbeek was voor velen het toetje op de taart. Er waren bezoekers die vonden dat ze eigenlijk maar te kort  de foto’s hadden kunnen zien. Maar uiteraard  kunnen ze nog volop genieten als na de opening van de gerestaureerde oude pottenbakkerij van de gebroeders van den Hoogen worden opgenomen in een tentoonstelling .

Uit de onkostenvergoeding en de vrijwillige bijdragen die we in de bus ontvingen, kunnen we de kosten van de zaalhuur, de gehuurde extra stoelen  en het verzorging van het geluid betalen.  Zonder dat het de stichting geld heeft gekost, hebben we onze vriend(inn)en, vrijwilligers en alle andere geïnteresseerden  een leuke avond kunnen bezorgen. Verder mochten we weer een aantal nieuwe vrienden noteren en ontvingen we alleen al op deze avond 90 voorinschrijvingen voor het boek ‘Oorlogsherinneringen Milsbeek’.

En wat het belangrijkste was,  iedereen die we spraken,  had genoten van de mooie nostalgische beelden en velen hadden daarna nog een tijdje een gezellig samenzijn.  Alhoewel er nog geëvalueerd moet worden en het programma voor 2012 nog niet aan de orde is,  een dergelijke avond zeker voor herhaling vatbaar.

Weer geslaagde historische avond

De op donderdag 29 maart j.l. gehouden historische avond mag gerust weer een succes genoemd worden. Alle stoelen waren bezet en in totaal mochten we ruim 200 bezoekers verwelkomen.

Na het gebruikelijk overzicht van de belangrijkste wapenfeiten die het afgelopen jaar werden gerealiseerd, gaf Henk Jaspers een inkijkje in de eerste bewoning en het leven van het gebied ver voordat er sprake was van een het dorp Milsbeek.

De nadruk lag op het gebied van de Onderkant en omgeving. Henk schetste aan de hand van een aantal bijzondere historische kaarten de ontwikkeling dit gebied vanaf 1440, toen de Hertog van Kleve het voor het zeggen kreeg, tot en met de tijd van de Franse overheersing (1798-1815). De winning van turf en de omvorming van het ‘onland’ tot bouw- en weiland was een belangrijke ontwikkeling in deze periode. Het graven van een afwatering dwars door het heide- en broekland maakte deze ontwikkeling mogelijk. Vele namen van gebiedjes in Milsbeek herinneren nog aan de vele kleine ontginningen in die periode. Ook familienamen uit die periode zoals Dercks, Thiesen, Jansen, Kuhne, Linders, Dinnissen, Spicmans, Gerits, Hubers, Noij en Peters zijn nog het Milsbeek van nu te traceren. Door Henk werd de belangrijke rol die de teelt van moerbeien voor de komst van het huisweversvak in die periode had aan gegeven , evenals de wijze waarop de arme bewoners de belasting van de machtshebbers probeerden te ontduiken door opvallend veel overlijdensgevallen en misoogsten te verzinnen. Graag had Henk nog wat meer spreektijd gehad om zijn grote kennis met de zaal te delen. Met hem is in beginsel de afspraak gemaakt, om nog eens terug te komen en ook voor wat betreft andere gebieden in Milsbeek zoals de Bloemenstraat en het Achterbroek een tipje over het onbekende verleden toe te lichten. Ook om in samenwerking met hem het stukje Milsbeekse geschiedenis in deze periode nog eens aan het papier toe te vertrouwen.

Na de pauze werd via een tweetal filmpjes een inkijkje gegeven in het verleden en de betekenis van de champignonteelt via het in Milsbeek gevestigde bedrijf van de CNC. De teelt van champignons was vooral rond de jaren zestig ook een beroep waar nogal wat kleine boeren in Noord-Limburg een bron van inkomsten uit hadden. In Milsbeek waren dat o.a. de beide Peter Lindersen, Giesje Grutters, Frans Deeleman en Jan van Dijck. De vertoonde beelden zijn maar een gedeelte van het door Huub Frederix in gebrachte filmmateriaal. Wellicht kunnen we komende jaren nog een keer een deel van het materiaal, o.a. de afbraak van de enorme overkapping in het programma op nemen. Uiteraard is ook een woord van dank aan de CNC voor de gratis consumptie die de aanwezigen werd aan geboren op zijn plaats.

Vervolgens werd een filmpje getoond over het “oude boerenleven” zoals dat vroeger ook in Milsbeek te zien was. Zoals bekend is de werkgroep Historie bezig met het inzamelen van materiaal van de Milsbeekse boeren uit de vorige eeuw en ligt het in de bedoeling hier begin volgend jaar weer een tentoonstelling over te houden in de ‘Jacobsladder’. De aanwezigen werd op geroepen de aanwezigheid van fotomateriaal ‘uit de oude doos’ te melden om zodoende volgend jaar een zo volledig mogelijk beeld van het boerenberoep in Milsbeek te kunnen tonen.

De organisatie van een historische avond in de huidige vorm lijkt zeker voor herhaling vatbaar.

Wim Bindels

 

   De Alde Milsbéke
  Zo vrédig zijn de heuvels thans
bij weer en onweer blijft het mooi.
Hier ademt historie, met vele verhalen
over plaggen hutten, naast toppen en dalen,
maar mooier is toch immer… de lentetooi.

Ja, dit is Milsbeek met bruin waterig land
waar eens wat turf werd gestoken.
Er kwam wat handel in potten uit klei
in vuur gehard gelijk een kei
voor en tegenspoed, maar… ongebroken.

Meilsbeek werd het ook wel genoemd
met vijftig huizen en zeker niet meer.
Veel keuterboertjes in het rond
met weinig vee en… slechte grond
veel armoede en dat… deed zeer.

Milsbeek verbouwde aardappelen en bieten
door noeste arbeid door heel ‘t gezin.
Maar toen kende men al… mantelzorg,
met burenhulp stond men borg,
gemeenschapszin… zonder gewin.

Kleine behuizingen aan de Langstraat,
Baaijens en van Gradus Kersten.
Dan Klein Gradje en Thei Fleuren,
de boerderij met groene deuren,
en Dorus van Hoogen varkens mestte.

De Langstraat met een keuterijtje,
gebouwd op grond van Gradje Peelen.
Met Musse Piet de grote stroper,
maar ook herring en bukkum verkoper,
daarover praten gaat nooit vervelen.

De vrouw van Jan Rutten heette Han,
na Jans dood kon zij het niet rooien.
Het centevrouwke noemde men haar,
of Vrijdagsvrouwke is ook waar,
bij de betere lui op vrijdag schooien.

Koatsen Bertus met zijn zus
zij woonden aan de Rozenbroek.
Bertus had die naam gekregen,
zijn huis was aan de ‘koat’ gelegen.
zo vermeldt een… heel oud boek.

De Helweg met een oude hoeve,
kwam nabij het moeras terecht.
Hannes ten Haaf die ging daar wonen,
het was een huisje van zijn dromen,
want hij boerde lang niet slecht.

Met Piet Snep aan de Zwarte weg,
is een herberg bij de Snepse Siep
Nadat Han Tonnisen was overleden,
met Door Coolen in’t huwelijk getreden,
altijd de bijnaam Snep zoals men riep.

Rond de Zwarteweg met namen,
als Rieke Jan en Griete Cis.
Frans Janus en zijn boerderij,
Wim van de Grote Kobus hoort erbij,
en ook Faasse Ties… als geschiedenis.

Den Ossenberg al lang terug,
daar werd smokkelen aanbeden.
Met koeien ’s nachts over de grens,
vers vlees was toen een grote wens,
’t Eind een gehucht ‘t is lang geleden.

Er woonden Willem van den Ossenberg,
Willem Siebers en Hannes de Losse.
Kleine Jénje, die bloeziuigers ving,
voor de wetenschap had dat veel zin,
in de buurt van Reichswalds bossen.

Bij het Heiveld bekend als Än de Bock”
en Gerrit Koenen met z’n boerderij.
Willem de Schouwer, met varkens en koe,
van werken werd hij echt niet moe,
en Piet uit Heiloo kwam er toen bij.

Asperges zijn er nu nog steeds,
wel eens waar op wat kleine velden.
Champignonteelt in een fabriek,
van de lucht werd je toen ziek,
maar het was arbeid en dat telde.

Eens de bakermat van heel wat troepen
vanaf het Kanonskamp werd geschoten.
Vesting Genneperhuis dat was het doel
zij vernielden toch een heleboel
met drank en marketentsters werd genoten.

Strijd ook zevenenzestig jaar terug,
vanaf de Holleweg kwamen geallieerden.
Alle burgers waren geëvacueerd
en iedereen is later weergekeerd,
het is geschiedenis wat wij leerden.

Milsbeek had ook heel veel kroegen
tot ergernis van mening vrouw.
Van Duitsland uit, dus na het werk
ging het loon niet naar de kerk
maar daar waar hij verbrassen zou. 
School en kerk dat was Ottersum
voor die tijd toch een heel eind lopen.
Bij overlijden een kist te sjouwen
en ook daarheen om te gaan trouwen
geen supermarkt om wat te kopen.

Eindelijk er kwam een school
voor meisjes én jongens, hoe dat bestaat?
Nood brak wetten ook voor de kerk
samendoen was wel het betere werk
en winkels kwamen in die straat.

Milsbeek is klein en toch ook groot
met daden moet je zeker komen.
Fanfare, zang en allerlei sport
aan voetballers kom je niet tekort
bovendien het is er heel goed wonen.

Milsbeek had nogal wat namen,
Milsbeke, Myddelsbeke en nog meer,
Met de grauw bruine waterstromen
moet dat van het Reichswald komen,
het blijft gaan alle jaren telkens weer.

Milsbeek bruist van het volle leven,
met industrieën groot en klein.
Indien je rijdt op Europese wegen,
Milsbeek kom je heel vaak tegen,
als dorp mogen wij er opvallend zijn.

Milsbeek is heel modern geworden,
met een museum, gevoel voor cultuur.
Met logistiek ,industrie, kunst en slim,
daar zitten knappe koppen in,
straks een sporthal voor lange duur.

Milsbeek kan alleen maar groot zijn,
door hulp van groot en klein.
Laat iedereen op het dorp gaan letten,
door een tandje bij te zetten,
dan is het leven … veilig en fijn. 
   Door : Adriaan de Winter
   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl