Het plaatsen van de gedachtenis bankjes Chris Janssen en opening vredestuin 25 november 2023

De Vredestuin staat voor een belangrijke markering in de wereld.

Een plek waar vrede zich welkom voelt. Om in de toekomst en voor de toekomst inspiratie te bieden op een hoger niveau. Het is een (ontmoetings-) plek waar bezoekers bezinning en rust kunnen vinden. Een plek voor welzijn en vrede.

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek (SCM) vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. Kennis van het lokale verleden en oude gebruiken helpt bij de vorming van ieders identiteit en is van waarde voor het hedendaags bewustzijn.

Beginsituatie
Land: Er is een leeg stuk grond, eigendom van de kerk (Bisschopshof Roermond). De oorspronkelijke bestemming van dit stuk land was de uitbreiding van de begraafplaats, maar dat gaat nu niet door. Er wordt een andere bestemming gezocht en een Vredestuin lijkt een prachtig alternatief. Mensen: – Een aantal verenigingen in Milsbeek zijn enthousiast over dit project en staan achter dit initiatief. – Ook de gemeente ondersteund dit initiatief. – Er is een bewoner van Milsbeek die de functie van projectleider op zich neemt. Zij is sleutelfiguur om verschillende bewoners, betrokken verenigingen, de kerk en vrijwilligers met elkaar te verbinden. – Betrokken bewoners hebben ideeën om schoolkinderen te betrekken bij het maken van o.a. vredestegels, die worden gebruikt bij de aanleg. – Het is de intentie om ook een vertegenwoordiging vanuit de jongeren uit de omgeving te betrekken. – – Betrokken bewoners hebben ideeën om schoolkinderen te betrekken bij het maken van o.a. vredestegels, die worden gebruikt bij de aanleg (move this up). Projectplan: De eerste bijeenkomsten hebben plaatsgevonden en er zijn schetsen gemaakt voor het ontwerp. Op dit moment wordt het projectplan geschreven en een volgende bijeenkomst gepland. Er zijn reeds schetsen gemaakt voor het ontwerp van de Vredestuin. Middelen: – Er is al verschillende ondersteuning toegezegd. De gemeente doneert een vredesboom en SCM doneert de eerste bank. – Meer gesprekken zijn gaande om financiële ondersteuning te bieden. – Ook is er een bewoner betrokken die zich wil inzetten voor het werven van fondsen.

Voor meer info volg de link ! of volg link naar onze pagina !

Geplaatst in Uncategorized.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *