test

  • Schoonmaken graven die wij onder beheer hebben.
    Afgelopen zaterdag hebben bestuursleden en vrijwilligers van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, de graven die zij onder beheer hebben, schoongemaakt. Voor Allerzielen staat alles er weer keurig bij!
  • Nieuws van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek
    In de Huiskamer wordt op de dinsdagmiddag van de oneven weken om 14 uur een selectie foto’s gepresenteerd door Kitty en Christien, twee vrijwilligers van onze stichting. De foto’s komen uit het foto archief van de historische fototentoonstelling “75 […]
  • Boeken nog te koop
    Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft diverse boeken en een kalender uitgegeven. De onderstaande boeken en de kalender zijn nog te koop. Boerelèève op de Milsbèk (2013) à € 19,50 Gedichten van Door Wijnhofen-Sillessen (2009) à € 2,00 De minse op […]

Download boek hier !