Verantwoording inhoud


In dit boek zijn primair de verhalen opgenomen van een aantal (oud)inwoners die, in het verleden of naar aanleiding van onze oproep hun herinnering op papier hebben gezet of hebben verteld. Enige van hen zijn inmiddels overleden. Vooral nabestaanden en familieleden van de oorlogsslachtoffers die op het oorlogsmonument staan is gevraagd, wat te vertellen, over de wijze waarop hun overleden familieleden het leven hebben gelaten, zodat tenminste die verhalen niet verloren gaan.


Gedeeltelijk zijn de verhalen, of een eerste aanzet hiervoor, door hen zelf op papier gezet. In een aantal gevallen zijn ze aan mij verteld en in overleg en na akkoord van hen onder hun naam in een artikel verwerkt. Alle artikelen zijn door mij van een eindnoot en in overleg met hen van foto’s voorzien die deels door derden ter beschikking zijn gesteld.


Waar noodzakelijk en wenselijk, is gebruikt gemaakt van informatie en foto’s van anderen waaronder enkele heemkundeverenigingen en in het verleden verschenen regionale uitgaven. Waar dit uitdrukkelijk is gevraagd, zijn de bronnen vermeld. Het is onmogelijk om de geraadpleegde bronnen allemaal te noemen, wel wil ik toch met name Han van Arensbergen en Henk Jaspers van de stichting ‘Monarch’ noemen. Zij komen niet als schrijvers van een artikel voor, maar hebben mij van veel informatie en foto’s voorzien. Vooral voor wat betreft de artikelen, die over de daadwerkelijke strijd gaan. Een bijzonder woord van dank wil ik ook richten aan de gemeente Gennep en de medewerkers van het archief, die ruimhartige medewerking verleenden bij het dossieronderzoek. Uiteraard wil ik ook alle anderen die op enigerlei wijze aan de uitgave van deze oorlogsherinneringen heeft bijgedragen, hartelijk dank zeggen.De eindredacteur,Wim BindelsVerantwoording inhoud

 

 

Colofon

Uitgever: Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

Samenstelling en selectie foto’s: Wim Bindels

Ontwerp omslag: Cees van de Ven

Correctie: Jan Wagelmans

Vormgeving en opmaak: Wil Janssen

Tekeningen: Jan Koenen

Eindredactie: Wim Bindels

Druk: Drukkerij Weemen Haps

Jaar van uitgifte: 2011

ISBN-nummer: 978-90-818074-0-1

 

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Industriële kring Land van Cuijk en Noord-Limburg en de gemeente Gennep Colofon

 

Cultuurbehoud Milsbeek Boek oorlogsherinneringen milsbeek achterkant

 

 

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl