Door : Wim Bindels

In heel Nederland werden in de loop van 1945 bevrijdingsfeesten gehouden. Dat gebeurde ook in Milsbeek en Ottersum en wel in de kermistijd van 7 t/m 10 oktober 1945. Dank zij de Maas- en Niersbodes van 6 en 13 oktober 1945 hebben we nog informatie over het programma en het verloop. Het feest startte op zondag om 10.00 uur met een Hoogmis voor de gevallen bevrijders, ’s middags gevolgd door een optocht en een plechtige dodenherdenking op het ‘heldenkerkhof ’. Hier werd het woord gevoerd door burgemeester van Banning van Gennep. Een Engelse kapitein, die ook een herdenkingswoord zou spreken, bleek de ontroering te machtig te zijn geworden. Twee broers van hem waren ook ‘gevallen’ en hij moet slechts een enkel woord van dank over zijn lippen hebben kunnen krijgen.

Onder het spelen van de volksliederen werden de nationale vlaggen gehesen. Vervolgens werd op het sportterrein een voetbalwedstrijd gespeeld die werd opgeluisterd door muziek van de fanfare. Dezelfde avond om 19.00 uur ’s avonds werd er door de toneelvereniging ‘Milsbeek’ een uitvoering gegeven. Opgevoerd werden ‘Sally als redacteur’, een klucht in 3 bedrijven en ‘Daar komt brommen van’, een klucht in 2 bedrijven.

Het programma werd van maandag t/m woensdag om 9.30 uur gevolgd met een matinee (dansen) in de tent, die was geplaatst bij café ‘De Zwarteweg’. Maandagmiddag waren er volksfeesten op het sportterrein en dinsdag kinderfeesten. Woensdag een gekostumeerde voetbalwedstrijd tussen veteranen, die door de fanfare werd opgeluisterd. De instrumenten waren in Heumen geleend en moesten daarna teruggebracht worden. Dankzij de, naar aanleiding van onze oproep, door inwoners ingebrachte foto’s of exemplaren die ik ‘toevallig’ tegen kwam in albums, kunnen we nog wat nagenieten van het feest. Met name de foto’s van de fanfare en de voetballers zijn niet van beste kwaliteit en niet alle personen zijn herkenbaar maar alleen al omwille van de sfeer willen we ze de lezers niet onthouden.


Op de foto's staan een aantal wagens uit de Bloemenstraat opgesteld voor de boerderij van Jan Hubbers.

 

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl