Door : Doorke Kuyltjes-Wienhofen

Met mijn vader Wienand Wienhofen en mijn moeder Maria Kersten woonde ik in de oorlog op de St. Jansberg. Mijn vader was eerder getrouwd geweest met Nel Janssen, een dochter van Dorus de Mug. Uit dit huwelijk waren dochter Truus en zoon Pietje geboren, maar bij de geboorte van het derde kind was moeder Nel in het kinderbed met haar derde kind gestorven. In 1936 is vader Wienand vervolgens hertrouwd met mijn moeder Maria Kersten uit Grafwegen. In 1939 werd het huwelijk gezegend met een tweeling, waarvan ik de ene helft ben en mijn zus Annie, later gehuwd met Tonnie Gerrits, de andere helft. Ons gezin bestond in de oorlogsjaren dus uit 6 personen.

We woonden toen de oorlog uitbrak in het koetshuis van het herenhuis (in Milsbeek ook wel het kasteel genoemd) van baron Van Verschuer op de St. Jansberg. Dat was in feite een op zichzelf staande woning bij de boerderij die deel uitmaakte van het villacomplex. Mijn vader pachtte de boerderij met het koetshuis van de baron. Het herenhuis zelf werd in die tijd niet meer permanent bewoond door de familie Van Verschuer maar werd gebruikt als buiten- en weekendverblijf.

Het herenhuis werd door de Duitsers na 17 september 1944 als hoofdkwartier voor de Duitse staf ingericht. Moeder, die goed Duits sprak omdat ze in de oorlog van 1914-1918 in Groesbeek Duitse les had gehad, kookte voor hen. Er was een goede verhouding met de Duitsers waarvan ik bijvoorbeeld schriften en potloden kreeg toen ik jarig was. Maar als moeder stond te koken, stonden er wel altijd 2 soldaten met het geweer in de aanslag bij. We zaten daar weliswaar niet midden in het strijdgewoel maar gevaarlijk was het, door de hevige strijd die zich in de omgeving afspeelde natuurlijk wel. ’s Nachts sliepen we in de als schuilkelder ingerichte ijskelder, thans vleermuizenverblijf, geslapen. Ook een aantal inwoners van Plasmolen, waarvan ik me de families Van Mourik en Stempvoort herinner, zochten hierin hun heil. De soldaten die moesten gaan vechten, moesten zich bij het hoofdkwartier opstellen en dan werd er letterlijk en figuurlijk naar ‘de hel’ in Plasmolen vertrokken. Een aantal met een rozenkrans in de hand. Maar begin oktober 1944 moesten we, nadat er een nieuwe offcier was gekomen, vertrekken. We vertrokken met kar en paard. Onderweg zagen we nog molenaar Verouden uit Plasmolen, die door een granaat getroffen en overleden was.

We trokken in bij de familie Hubers in de Bloemenstraat, schuin tegenover de steenfabriek. Daar woonde toen ook ome Pèt, een broer van mijn vaders eerste vrouw Nel. Hij was getrouwd met Marie Hubers en ze hadden toen een kind van net een jaar oud (Truusje). Verder woonden er behalve Wim Hubers en zijn vrouw Anna Noij nog een aantal ongehuwde zonen van hen. Maar in deze omgeving zo dicht bij de Maas was het natuurlijk ook niet ongevaarlijk. Wel lag het huis toen achter een dijk die indertijd langs de Bloemenstraat aanwezig was als bescherming tegen de hoge waterstanden van de Maas. Hij bood nu ook enige bescherming tegen de beschietingen vanaf de overzijde van de Maas. Achter het huis in de tuin had men bovendien een schuilkelder gemaakt waar men in verbleef als er weer beschietingen plaats vonden of dreigden. Er waren plannen om hem veiliger te maken maar zover is het niet meer gekomen.

Wim Hubers werd het eerste slachtoffer dat te betreuren was. Hij werd getroffen door een granaat die blijkbaar bedoeld was voor de steenfabriek waar in feite een Duits bolwerk was gevestigd. De granaat miste zijn doel en kwam op het erf van de familie Hubers terecht. Vader Wim Hubers werd vol in zijn hoofd getroffen. Zijn schedel werd gespleten en hij was op slag dood. Ik heb hem nog op de stal opgebaard gezien en het was een verschrikkelijk beeld.

Een tijdje later werd er weer dekking in de schuilkelder gezocht. Alleen mijn moeder was in de boerderij zelf om eten te koken. Mijn halfbroer Pietje moet voor de ingang van de schuilkelder aan het spelen zijn geweest met een oude granaatscherf. Hij moet toen door een granaatscherf in zijn borst zijn geraakt en daardoor zwaar gewond zijn geraakt. Tante Marie is vervolgens achter haar verschrikt weglopende dochtertje Truusje naar buiten gerend en daarbij ook nog in de lies geraakt door een scherf van een volgende granaat. Er moest lang gewacht worden op een Duitse ziekenwagen die de gewonden naar een ziekenhuis zou brengen. De buurjongens Harrie Wouters en Jöb Linders zijn met de ziekenauto meegegaan en zijn ‘s nachts, onder levensgevaarlijke omstandigheden, weer te voet naar huis teruggekeerd. Tante Marie en Pietje waren in het ziekenhuis bij de zusters op de Gaosdonk achtergebleven om geopereerd te worden. Kort daarna moest er geëvacueerd worden. Wim Hubers is vervolgens met spoed begraven en pas na terugkomst van de evacuatie met een H. Mis en een koffietafel ‘herbegraven’. We zijn toen in Jutphaas bij de familie Van Dijk terecht gekomen en de familie Holthuysen van de St. Jansberg werd daar weer onze buur. Vader en moeder hebben in de evacuatieperiode ook heel veel moeite gedaan om te weten te komen waar en hoe het met Pietje was maar dat bleef lang onduidelijk. Pas in het voorjaar van 1945 kwam er uiteindelijk bericht, een slecht bericht. Een Duitse offcier kwam vertellen dat hij tijdens de operatie was gestorven en op de Gaosdonk lag begraven. Van tante Marie, die vanuit de Gaosdonk is geëvacueerd, hebben we later gehoord dat Pietje nog dezelfde avond om half 12 overleden zou zijn. Tijdens de evacuatie is er met haar en Ome Pèt geen contact geweest omdat zij naar het Groningse Tolbert waren geëvacueerd.

In de oorlog was er overigens in de familie nog meer ellende, zij het niet door direct oorlogsgeweld. Tante Dien, een zus van mijn vader die was getrouwd met Hen, een zoon van Wim Hubers, moest net voor de evacuatie naar het ziekenhuis om te bevallen. Zij en haar man zijn elkaar toen kwijt geraakt. Toen Hen haar na de evacuatie, hij is samen met zijn ziekelijke moeder en twee broers in Vleuten geëvacueerd geweest, ging zoeken, bleek zij ook al gestorven en begraven. Hun kind was in Nijmegen bij een postbode verzorgd maar is later toen het 2 jaar oud was ook alsnog gestorven. Toen wij na de oorlog in Milsbeek terugkwamen was er niets meer over van het herenhuis van de baron met de boerderij. Alleen de varkensstal was nog enigszins bewoonbaar en die is tot noodwoning verbouwd en werd door moeder nog als een gezellige woning ingericht. Vader bleef nog lang een beetje boeren en werkte verder voor de baron in het bos. Daar kwamen ook veel mensen van de werkverschaffing werken om het bos na de hevige strijd die er had gewoed weer wat te fatsoeneren. Het was bloedlink want overal lagen kogels en granaten. Wij vonden dat wel mooi en gingen er doodleuk met een trommeltje brood bij zitten. In 1951 werd vader ziek en is overleden. Pietje is later in Milsbeek bij hem in het graf herbegraven. Het graf wordt nog steeds in ere gehouden en bevindt zich rechts vooraan op het R.K. kerkhof in Milsbeek.

‘Dit verhaal is mede gebaseerd op gegevens die door Truus van Oijen-Janssen zijn verstrekt. Zij is de dochter van Pèt Janssen (de Mug) en heeft samen met haar ouders na de oorlog eerst nog bij de familie Hubers in de Bloemenstraat gewoond, vervolgens in de Kerkstraat in Milsbeek en ze woont thans na haar huwelijk in Ven-Zelderheide. Na de dood van Wienand in 1951 moest de familie Wienhofen hun huisje op de grens van de gemeente Ottersum, Groesbeek en Mook en Middelaar verlaten en heeft mevrouw Wienhofen achteraan in de Langstraat een nieuw huisje gebouwd. Ze verdiende de kost met naai- en verstelwerk. Toen Doorke in 1962 met Cor Kuyltjes uit Groesbeek trouwde, gingen ze bij moeder inwonen. Later bouwden zij zelf een nieuwe woning aan de andere kant van de Langstraat en daar heeft moeder aanvankelijk bij hen in gewoond. In 1992 zijn ze verhuisd naar de Heikantseweg in Middelaar waar ze samen met hun zoon Charles onder een dak wonen. In dezelfde straat woont ook hun dochter Loes.’

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl