Door Sjef : Laemers

Toen in 1940 de oorlog uit brak was ik 8 jaar. Voor die tijd had ik als kind de mobilisatie rond onze boerderij “De Driekronen” meegemaakt. Zowel op onze boerderij als in de villa “Holy Lodge” van heeroom Siegbert, gelegen aan de overzijde van de Rijksweg op de oever van de Kroonbeek, waren soldaten ingekwartierd. Heeroom Siegbert was in die tijd pastoor in Arcen en de villa werd bewoond door Peter Linders, samen met zijn moeder Mareetje Linders-Kersten, op de Milsbeek beter bekend als Kerste Mareetje. Peter was mede-eigenaar-exploitant van de in Milsbeek gevestigde pottery ‘De Olde kruyk’. Er zaten daar in de oorlog ook allerlei onderduikers die veelal via kapelaan Driessen uit Ottersum uit het westen van het land kwamen. Soms werden ze van hieruit weer ergens anders in Milsbeek ondergebracht. Alles ging in het diepste geheim. Wij als kinderen mochten daarvan uiteraard niets weten. Wel weet ik dat Willem van Veenendaal, een zeer bekende gezagvoerder van de KLM in Milsbeek ondergedoken heeft gezeten. Na de oorlog heeft hierover nog een groot verhaal in de Katholieke Illustratie gestaan, maar dat blad heb ik helaas niet meer. In de schuur werd in die tijd door onderduikers ook volop sieraardewerk gemaakt voor de Olde Kruyk.

Op de brug over de Kroonbeek, in de volksmond ‘de stenenbrug’ genoemd , was een versperring van met beton en spoorstaven gevulde putringen. Bij de versperring bij ‘de stenen brug’ stond een wachthuisje voor de soldaten. Bij ons in de boerderij, die toen nog aan de andere zijde van de Rijksweg stond, en in de later herbouwde nieuwe boerderij, waren Amsterdammers ingekwartierd en in Holy Lodge Rotterdammers. Mijn moeder kookte voor hen. Ik weet nog dat ze soms opmerkingen hadden op de boerenkost, b.v. ‘schink op de boterham’ , die hen werd voorgezet. ‘Wacht maar’, zei mijn moeder dan, ‘er kunnen nog wel eens andere tijden komen’. En in 1944 zullen ze waarschijnlijk hier in Amsterdam en Rotterdam nog wel eens aan gedacht hebben… Ik weet ook dat er vanaf de Drie Kronen aardappelen en graan over de Niers en de Genneperhuisweg naar Gennep zijn gesmokkeld.

Toen de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnen vielen hadden ze geen enkele moeite met de verdediging. Gestuurd door een Zeppelin die boven de Zeldersehei hing, kwamen ze via de Panoven over een brug die in de dertiger jaren in het kader van de ontginningswerkzaamheden over de Kroonbeek was aangelegd, in de richting van de Drie Kronen. De Amsterdammers en de Rotterdammers gaven zich zonder slag of stoot over en werden gevangengenomen. De versperringen werden met tanks weggetrokken om de weg vrij te maken voor het paardenvolk met de munitiekarren. Ik herinner me nog dat de paarden vervolgens enkele dagen bij ons in de wei hebben gelopen.

In 1944 kwam er steeds meer inkwartiering. Veel soldaten kwamen terug uit Frankrijk. De auto’s werden de schuur in gereden en hier was ook veel munitie opgeslagen. In september 1944 was het heel heftig op de Driekronen. De paarden werden allemaal gevorderd om munitie naar het front te brengen. Pisters van de PLEM had een telefoonverbinding tussen de transformatorhuisjes in Noord-Limburg. Toen mijn oma bediend werd door Pastoor Hoefnagels, werd met behulp van die telefoonlijn heeroom Siegbert in Arcen hiervan op de hoogte gesteld. De Duitsers kregen argwaan en er volgde een verhoor. Met een leugen dat dit van pastoor tot pastoor was gegaan, probeerde mijn vader zich er uit te redden. De Duitsers gingen bij de pastoor van Afferden navraag doen. Zonder dat hij ergens weet van had, beaamde hij het. Na de luchtlanding op 17 september toen Mook bevrijd gebied was en de Duitsers nog in Milsbeek bleven heersen, werd die dienstlijn gebruikt door de geallieerden om allerlei berichten van het verzet in het nog niet bevrijdde Gennep door te geven. Zonder dat het gevaar bestond dat men afgeluisterd werd door de Duitsers kon men via deze lijn vrij met elkaar praten. Zo moet er ook gemeld zijn, dat in de villa Holy Lodge het Duitse hoofdkwartier was gevestigd en in de schuur erachter vrachtwagens met munitie stonden. Peter Linders en mijn vader en kregen de waarschuwing, dat als er vliegtuigen rondcirkelden, meteen de schuilkelder moest worden op gezocht. De aanval werd 25 september uitgevoerd. De villa en de schuur werden vol getroffen.

Aan Duitse kant zijn daarbij een heleboel slachtoffers gevallen maar ons gezin heeft het gelukkig overleefd. Ook Peter Linders overleefde het. Hij beweerde later dat hij dekking had gezocht in de duiker onder de stenenbrug en het zodoende overleefd had. Van daaruit was hij naar de dichtstbij gelegen woning van Marie Goossens (van den Alden Tol) gevlucht. Maar gelet op de grote vernieling die aan de stenenbrug werd aangebracht, is het bijna onmogelijk dat Peter hier nog levend onder uit zou zijn gekomen. Misschien is het wel een van de bekende sterke verhalen van Peter geweest. Feit is in ieder geval ,dat ook de telefoonverbinding onder de brug werd vernield en dat de geheime verbinding tussen het bevrijde en het nog niet bevrijde gebied in Noord Limburg daarmee weggevallen was. Voordat we gingen evacueren hebben we nog in de kerkekelder in Ottersum gezeten. Ook o.a. Mrie van den Alde Tol en haar man Thei Hubbers zijn daar vervolgens nog bij komen zitten.

Vervolgens zijn wij vandaar uit geëvacueerd met een paard en de korte kar van de Vogelenzang (boerderij Krebbers aan de Kleefseweg). Maar het paard werd in Grünewald al weer afgenomen. We kwamen uiteindelijk terecht in Keijenborg bij het Gelderse Hengelo. We hebben het tijdens de evacuatie daar goed gehad. Op 12 mei zijn we weer teruggekomen. We zijn toen aanvankelijk bij Joep Krebbers in Milsbeek ingetrokken en op 13 mei hebben we in Milsbeek weer een door Pater Emiel opgedragen H. Mis bezocht. Van de paardenstal hebben we vervolgens een noodwoning gemaakt, die later na de oorlog nog een tijd als woning heeft gediend voor de familie Reijs. Een bijzonder verhaal is ook nog dat we na de oorlog een van de tijdens de oorlog gevorderde paarden hebben teruggekregen. In Beerta in Groningen moeten een heleboel gevorderde paarden weer de grens naar Nederland zijn overgekomen. Een neef van mijn vader die daarbij betrokken was, herkende een van de paarden van ons en meldde dat het in Barendrecht terecht zou zijn gekomen. Er werd werk van gemaakt om het weer terug te kunnen krijgen, maar de boer wilde het niet meer afgeven. Maar het was een stamboekpaard en daarom was er een schets van voorhanden. Met dit bewijs hebben we het uiteindelijk toch weer, na controle door politieman Van Kessel, teruggekregen.

‘Vader Harrie Laemers bouwde, nadat ook de boerderij zelf de oorlog niet overleefd had, na de oorlog in 1947 de schitterende Limburgse boerderij die door zijn zonen Jan en Sjef na zijn vroege overlijden werd voortgezet. In de boerderij is thans het kantoor van de CNC gevestigd. Sjef Laemers was iemand die nog altijd ‘vol’ van de oorlog zat en in de loop van de tijd met veel mensen zijn belevenissen heeft gedeeld. Hij had allerlei boeken over de oorlog. Elke week kwam hij bij zijn oude buurman Piet Linders op de koffie en de oorlogsherinneringen waren dan altijd onderwerp van gesprek. Hij was dan ook een van de eersten die zich aanmeldde om zijn verhaal te vertellen voor het boek ‘Oorlogsherinneringen Milsbeek’. Het verhaal dat ik uit zijn mond heb opgetekend heeft Sjef helaas niet meer kunnen lezen. Op 27 september 2010 overleed deze, op de grens van Milsbeek en Gennep geboren en ongehuwd gebleven boerenzoon, die zich een echte Milsbeker voelde.’

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl