map link zwarteweg venboerderij

In het boekje "De van Ophovens en Jaegers als ontginners" wordt geschreven dat de ontginningsboerderij, die hierboven op de foto pronkt, omstreeks 1905 door de Duitser Theodoor Jaeger is gebouwd en dat ze door de Milsbekers "de boerderij in 't Ven" werd genoemd. In het boekje is verder te lezen dat de Milsbekers ook voor Theodoor Jaeger bijnamen hadden bedacht, t.w. "De Peellander" en "De Venkèl".

De woning die deel uitmaakte van de boerderij werd overigens niet door Jaeger zelf bewoond, maar door een bedrijfsleider. Dit was Grad Winnen (de overgrootvader van Peter Winnen), Deze was met Jaeger vanuit de Langehorst naar Milsbeek gekomen. Hier had laatst genoemde in 1902 al de eerste ontginningsboerderij gebouwd. Zelf woonde hij in het "Haus Jaeger" dat in het Duitse Nergena net over de grens was gebouwd en daar in het Reichswald nog te zien is.

In 1920 verkocht Jaeger het erfpachtrecht aan Kahn en Kuhn. Zij kwamen uit het westen en zochten een groot aaneengesloten stuk grond om de zaadteelt uit te oefenen. Jaeger kocht in Venray een nieuwe ontginning. Het gedeelte van de ontginning dat in de Milsbeek gelegen was, werd door Kuhn overgenomen. De familie Corstanje kwam met hem mee en ging de bedrijfswoning bewonen. Later werd Jan den Alver (ten Haaf) bedrijfsleider en bewoner van de woning. Kuhn zelf bouwde in Milsbeek schuin tegenover het café van de Rieke Jan (Janssen) een prachtige witte villa.

Het Milsbeekse deel van de ontginning was zo'n 120 ha groot en strekte zich vanaf de Oudedijk uit tot aan het Rozenbroek. Het is daarom ook logisch dat de oogst niet in de boerderij alleen kon worden ondergebracht. Er moest een grote graanschuur bijgebouwd worden.

Na de oorlog heeft de boerderij nog enige tijd als gevangenenkamp gediend. In de bermsloot voor het huis herinneren nog altijd een 3-tal betonnen stenen aan het legeronderdeel dat hier verblijf hield.

Nadat Kuhn in 1949 was overleden werd in 1953 het erfpachtcontract in het kader van de ruilverkaveling op aandrang van de gemeente ontbonden. Een groot deel van de gronden werd aan boeren uit Ottersum en Milsbeek in pacht gegeven. Ook werd er een nieuwe boerderij gesticht nl. die van Koos ten Haaf (thans v.d. Valk) aan de Oudedijk. De bestaande boerderij werd met 11 ha grond aan de Ottersummer Gert van Tön (Janssen) toegewezen. Een deel van de gebouwen is intact gebleven. Het woonhuisgedeelte werd in 1956 door Gert van Tön echter al snel afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe woning (1956).

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl