map link zwarteweg het ven

Het gebied onder aan de voet van de St. Jansberg en het Reichswald, werd door de Milsbekers "Het Ven" genoemd. Het is een oude rivierbedding, deels moeras en deels heidegrond. De Milsbekers hebben hier vroeger veel turf gestoken en zo ontstonden er grote willekeurig gevormde gaten, die zich vulden met water. In het boekje "Naar de Plasmolen" van rond 1900 vonden we bovenstaande foto met het onderschrift "De Genneper Vennen". Uit de wandeling die daarbij wordt beschreven en welke van Plasmolen naar het Himmelthal in het Reichswald voert, blijkt echter dat men hiermee de vennen aanduidt die men "aan de rechterhand ziet als vanuit Plasmolen de Zwarteweg wordt overgestoken en den weg volgt langs den zoom van het Reichswald".

De genadeklap kreeg het ven, toen in 1933 werd besloten de bedding van de Teelebeek te verleggen en te verdiepen. In 1935 kwam dit werk gereed. Nabij de Hondsiepsebaan, is nog een gedenksteen aangebracht waarop alle namen van de raadsleden die daar toen aan hebben meegewerkt zijn vermeld.

Een stukje van ongeveer 11 ha ontsprong de dans. Dit is het gebiedje dat als "De Diepen" werd aangeduid en vanaf de Zwarteweg richting Groesbeek, links van de St. Jansberg was gelegen. Hier moet o.a. het zeldzame ijsvogeltje nog gehuisd hebben. Dit moest als een stukje ongerept Ven blijven liggen. Alle pogingen van Kuhn om het in te mogen lijven mislukten.

De drang om het ook te mogen ontginnen bleef en werd ook vanuit Milsbeek uitgeoefend. In 1953 raakte het wat uitgedroogde gedeelte van "De Diepen" in brand. Boze tongen beweren dat het werd aangestoken. Burgemeester Janssen schijnt zelfs ziek te zijn geworden van alle heisa daar omheen. Loco-burgemeester Hens Holthuijsen was vóór ontginning. Hij joeg zijn koeien erop, maakte er een foto van en stuurde de foto naar "Den Haag" om ze daar te overtuigen dat het geen natuurgebied, maar weiland was. De kogel ging toen door de kerk. Ook het laatste stukje Ven werd ontgonnen door de gemeente. De totale kosten bedroegen fl 55.000,00. Elf boeren konden worden geholpen met 1 ha grond.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl