map link zwarteweg hannes van benthum

Even verderop "Aan de Zwarteweg" stond een bijna identiek boerderijtje als dat van de Grote Kobus. Het was het boerderijtje waar tot 1952 Hannes van Benthum en zijn zus Han woonden en daarvoor hun vader Jan van Benthum.

De boerderijtjes van de Grote Kobus en Hannes van Benthum zijn voor het eerst op de zgn. Tranchotkaart (1803 - 1820) aangegeven en zullen waarschijnlijk zo'n 200 jaar geleden zijn gebouwd. Ze stonden beide enigszins schuin op de as van de weg en de voorgevels leken veel op elkaar. Het huis van Hannes van Benthum was nogal wat groter. Beide huizen hadden een zgn. afgewolfd dak (een afgeknotte zij-topgevel). De gevels zijn voorzien van een pleisterlaag, waarin groeven waren gemaakt die natuursteen suggereerden.

De indeling van dit huis was zoals te doen gebruikelijk bij vele boerderijtjes uit die tijd. Via de voordeur kwam de bezoeker rechtstreeks in de woonkeuken terecht en rechts waar het kleine raampje op een kier staat was het opkamertje met daaronder de kelder. Daarnaast bevond zich veelal de "geut" (spoelkeuken) waar o.a. de was werd gedaan' Geheel links bevond zich de goeie kamer. Hier werd veelal alleen op zon- en feestdagen gebruik van gemaakt. De rest van de tijd verbleef men in de keuken.

In de naar de Zwarteweg gekeerde zijgevel was op het moment dat de foto werd genomen de staldeur nog intakt, maar de deeldeur had al plaats gemaakt voor een tweetal ramen. Ze waren erin gemaakt door Jan Bertissen (een zoon van Hubère Christ) die het in 1953 had gekocht, nadat Hannes van Benthum naar "het klooster" was gegaan.Jan Bertissen verkocht het huis met de grond. De woning werd afgebroken en er kwamen 3 nieuwe woningen op deze plaats.

Tegenover het boerderijtje van Hannes van Benthum stond rond de eeuwwisseling nog een huisje. Hier woonde Faasse Ties (Faassen) alleen en eenzaam en hij werd daarom wel als "kluizenaar" aangeduid. Nadat "de kluizenaar" was vertrokken moet Hannes van Benthum het hebben gekocht om het bij zijn boerderij te voegen. Rond 1940 heeft hij het weer verkocht aan Hen Franken die er opnieuw een huis bouwde (waar thans Jan Franken woont).

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl