map link zwarteweg gerrit den bok

De eerste bebouwing aan het Heiveld was aan de zijde van de Zwarteweg te vinden. De bebouwing die hier aanwezig was, werd tot na de oorlog ook tot de Zwarteweg gerekend. Op de Tranchotkaart staat voor het eerst bebouwing aan het Heiveld aangegeven en wel op een plaats die als "An de Bock" wordt aangeduid. Het is de plaats waar tot 1945 de boerderij van Gerrit den Bok (Koenen) stond. De bijnaam "Den Bok" laat zich dan ook gemakkelijk verklaren. De boerderij staat op de oude kadastrale kaart in de uiterste hoek van het op dat moment in kultuur gebrachte gebied ingetekend. Zoon Jan heeft uit zijn herinnering zijn vader getekend, terwijl hij met de korte kar vanaf de Zwarteweg op weg naar huis was.

Het huis van Gerrit den Bok is aan de linkerzijde van de kar te zien. De voorgevel lijkt weer sprekend op de voorgevels, die wij zojuist bij de Grote Kobus en Hannes van Benthum hebben gezien. Het huis was gedekt met een half rieten dak maar was niet aangesmeerd, zoals de woningen van de Grote Kobus en Hannes van Benthum. Het stond in een laagte, hetgeen wel meer gebeurde om zoveel mogelijk beschutting te vinden tegen de wind.

Gerrit den Bok had ook nog een schuur. Die stond aan de overzijde van de weg, hoog op het heuvelruggetje dat zich uitstrekte tot aan de Kerstenberg. De schuur deed dienst voor de opslag van het graan en het veevoer. Ook was er een kippenhok in ondergebracht.

De schuur bevond zich op de plaats waar nu de stallen van Frans van Duin staan. De nieuwe boerderij die erbij staat is daar in het kader van de wederopbouw in 1950/1951 door Gerrit den Bok gebouwd ter vervanging van het in 1945 door een voltreffer gevelde oude boerderijtje.

In 1969 werd het bedrijf verkocht aan Frans van Duin. Op de tekening is op de achtergrond links het huisje van Willem de Schouwer en rechts het huisje van Dorus Mooser te zien.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl