map link zwarteweg de schouwer

In 1914 is door Pèt van Jan Arts de op deze foto afgebeelde woning aan het Heiveld gebouwd. Pèt was de oudste zoon van Jan Arts, die recht tegenover het Heiveld aan de Zwarteweg woonde en o.a. een broer van Köbus en Mat, die daar nog tot in de tachtiger jaren hebben gewoond.

Het hout dat nodig was voor de bouw werd uit het Reichswald gehaald. Het bleek achteraf niet de beste houtsoort. Eind dertiger jaren moest alweer de hele kap vervangen worden. De met stropoppen gevoerde hollandse pannen werden toen vervangen door de mulderpannen, die op de foto te zien zijn.

Pèt, die was getrouwd met Mrie van den Hoogen, vertrok in 1922 samen met Piet Winnen (de grootvader van onze vaderlandse wielerheld Peter en getrouwd met Trui van Jan Arts) naar Ijsselsteijn in de Peel. Willem de Schouwer uit Groesbeek kocht toen het keuterijtje dat nog geen 2 ha groot was. Hij hield er een koe, wat varkens en wat kippen op en ging daarnaast uitwerken, o.a. bij Kuhn. Het varkenshok moet in de vorm van een uitbouw aan de niet zichtbare andere zijgevel gebouwd zijn geweest. De kippen waren ondergebracht in de afhang, die rechts achteraan was aangebouwd. In de zichtbare zijgevel zijn de staldeur en de deeldeur zichtbaar.

De luiken naast de vensters hebben dezelfde vorm als die nu nog te bewonderen zijn aan het oude huis van Jan van Nadus (van Schaijk) op de hoek Rijksweg/ Zwarteweg. De randen waren groen geschilderd. De groene verf werd vroeger naast het loodwit voor het buitenwerk vrij algemeen gebruikt omdat het sterke verf was.

De familie de Schouwer heeft er tot 1964 gewoond. Het huis is toen verkocht aan Piet Tervoort, de schoonvader van Jos de Haan die toen juist vanuit het Noordhollandse Heiloo was afgezakt om een aannemingsbedrijf te starten. Zijn toenmalige compagnon Piet Boersen ging de woning bewonen. Het huis is nog steeds aanwezig maar het heeft grote verandering ondergaan. Op dit moment wordt het bewoond door de familie Meijer en schoonzoon Willie Janssen als dubbel woonhuis.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl