map link sprokkelveldSprokkelveld 85 Spieken

Op de foto poseert de familie Spikmans voor hun ouderlijk huis. Het stond op de plaats waar thans de Gebr. Beelen wonen. De foto is genomen in de bongerd, vanaf de plaats waar nu het huis van Harrie Janssen staat. Ze dateert van 1927. Vader Gerrit Spikmans was enkele jaren daarvoor overleden. Op de foto zijn wel te zien Grad, moeder Door, Dien, Ties (allen zittend), An, Grada, Jan, Tien, Thei en Lies (allen staand). Van het huishouden maakte toen ook nog Piet-oome deel uit. Hij was doofstom en schoesterde (schoenen maken en repareren).

Het weggetje waaraan het huis stond was de Boschebrugstraat. De bewoners werden echter tot "De Bloemenstraat" gerekend en de Spieken waren ook echte Bloemen-straatsen die hielden van ontspanning en een feestje en lieten daarbij vaak luidruchtig van zich horen. Met andere jongens uit de buurt werd er bij Pau (Dinnissen) zondags vaak "krápke" gespeeld. Er werd daarvoor een huisje in het zand gekrabd en met centen moest men erin proberen te werpen. Als er met meer dan één ingegooid was, werd er geknutseld. Dit was een soort kruis of munt.

Nadat de voebalclub was opgericht werd de ontspanning vooral in het voetbal gezocht en na afloop bij Hen Driessen. Er werden door "De Spieken" nogal eens streken uitgehaald. Ook Hen Driessen werd altijd geplaagd. Men dreigde hem altijd "aan" te drinken. Als Hen dan stiekum iemand naar Mook had gestuurd om drank te halen, nam men de kuierlatten.

Het boerderijtje van Gerrit Spikmans was zo'n 5 ha groot. Voor 1900, toen het toebehoorde aan zijn vader Gradus, was het groter geweest. Toen diens zoon Jan trouwde werd er echter een gedeelte van de grond afgehaald zodat hij er een keuterijtje op kon beginnen. Het was hem blijkbaar al snel te klein, want na enkele jaren verkocht hij het aan Gradus van Benthum en trok hij naar Middelaar.

De oude boerderij brandde als gevolg van een bliksemslag op 23 juni 1936 geheel af. Gerrit zijn zoon Jan was toen net 5 weken ingetrouwd. Met man en macht werd aan de herbouw gewerkt en in november was al weer een geheel nieuwe boerderij gereed. Na het overlijden van moeder Door in 1938 werd de boerderij verkocht aan Sjang Manders. Jan bouwde een nieuw boerderijtje op een perceel aan de Potkuilen. Hij is de enige van het gezin die in Milsbeek is blijven wonen.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl