map link sprokkelveldSprokkelveld 86 Bosschebrug

Deze luchtfoto uit 1950 brengt een deel van de toenmalige Boschebrugstraat met de toen nog spaarzame bebouwing in beeld. Er stonden toen aan het gedeelte van deze straat dat nu in het Sprokkelveld is opgenomen 4 woningen. Drie daarvan zijn op deze foto te zien.

Op het moment dat de foto werd gemaakt werden ze v.l.n.r. bewoond door Sjang Manders, Piet van Tinus van Well (Piet Jansen) en Jan van Tinus van Well (Jan Jansen ).

De Boschebrugstraat lag er nog wel in zijn oude staat bij, d.w.z. op gelijke hoogte met de aangrenzende percelen. Ze liep helemaal door over de Boschebrug naar de Pastoorsdijk in Middelaar. In 1954 werd in het kader van de ruilverkaveling de weg gedeeltelijk aan het openbaar verkeer onttrokken en gedeeltelijk in de vorm van een dijk aangelegd. Een deel gaat voortaan als Sprokkelveld door het leven. Het gedeelte dat aan Middelaar grenst heet nog Boschebrugstraat en is nagenoeg in de oude staat gebleven. Het er tussen liggende deel is aan het openbaar verkeer onttrokken. Het huis geheel links op de foto is het huis dat door Jan Spikmans in 1936 is gebouwd en waarvan we de historie al belicht hebben.

In het huisje aan de onderzijde van de weg woonde voor 1910 Mattes van de Dood (Thissen). Toen die naar Kleef vertrok kocht Mart Spikmans (een broer van Gerrit) het. Hij bleef vrijgezel en trok later bij Jan Spikmans in. Vervolgens kocht Dorus Ted (Peters) het oude, geheel wit geschilderde huisje. In 1940 werd het gekocht door Huisman en in 1950 afgebroken. Daarna werd hierop een nieuwe bedrijfswoning voor de opzichter van de steenfabriek gebouwd. Op het perceelsgedeelte langs de Bloemenstraat had Frans Huisman in 1949 al een kantoor met woonhuis gebouwd.

Het huis dat Jan Spikmans had gebouwd en dat was gekocht door Gradus van Benthum brandde in 1933 af. Er werd een kleiner huisje teruggebouwd en dit is het huisje dat op de foto is te zien. Na het overlijden van Gradus en Han kocht Jan van Tinus van Well het. Het is nog, weliswaar grondig veranderd, aanwezig en wordt bewoond door Toon Peters.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl