map link rijkswegKempkesweg 82 Knooppunt

Het huis van de Pètjes, dat we zojuist hebben gezien, lag dichtbij wat in de vorige eeuw het belangrijkste knooppunt van wegen in Milsbeek was. Een groot aantal wegen van alle kanten uit Milsbeek kwamen hier samen. Links zijn (van boven naar beneden) te zien de (oude) Zwarteweg, de Oudebaan en de weg uit het Achterbroek/ Bloemenstraat. Rechts is de Oudebaan met even verderop de afsplitsingen van de Maazeveldweg en de Zandstraat te zien. Onderaan is de weg te zien, die richting Genneper Huis leidde en thans Smelenberg heet.

Links onder is de boerderij van de Wiekese Gerrit en bovenaan die van de Rieke Jan. Aan de bovenzijde van het knooppunt staat het huis van de Pètjes. In het huis, dat bij de aansluiting van de Smelenberg staat, moet een zekere Jan Mans hebben gewoond. Dit huis heeft moeten wijken bij de aanleg van de Rijksweg. Deze weg is nog niet verwerkt op de kaart. Aan de nieuw aangelegde Rijksweg werden vervolgens in de tweede helft van de vorige eeuw een aantal nieuwe woningen gebouwd. Van Zuid naar Noord woonden bij de aansluiting van de Smelenberg in het begin van de eeuw Dorussen Grad (Hugen), Jan Hoesen en Dètjes Dorus (Janssen).

Het huis van Dorussen Grad (deze was wegkantonnier) werd later bewoond door dochter Mareetje Hugen, die met Musse Driekus (Heinrich Weijers) was getrouwd. De laatste bewoner was Piet Wagelmans. In de vijftiger jaren is het afgebrand.

Jan Hoesen had in het begin van de eeuw één van de vele bierhuizen langs de Rijksweg. Rond 1930 is het opgeheven. In 1934 toen zoon Harrie introuwde, werd er een nieuw dwarshuis voorgebouwd. Thans woont hier Wim uut de Kuul (Janssen). Dètjes Dorus moet aan de Zwarteweg (in het huis waar later Frans Janus woonde) geboren zijn. Zijn zoon Fèn volgde hem op en werd een bekende persoonlijkheid in Milsbeek. In 1923 is hij in de politiek gegaan.

Vele jaren en tot op hoge leeftijd vertegenwoordigde hij een deel van de Milsbeekse bevolking in de raad, waarvan een 8-tal jaren als wethouder. Op 86-jarige leeftijd stierf hij als raadslid. Zijn zoon Thei (Fèn) woont nog op de boerderij die, zoals de oude kadastrale kaart laat zien, eigenlijk op de rand van het Sprokkelveld ligt.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl