map link rijkswegRijksweg 74 Driekus

Toen in de twintiger jaren het dorp Milsbeek gestalte begon te krijgen, startte Driekus van Bart (Lemmen) een aannemersbedrijf. Driekus was geboren in Middelaar en was voordat hij in Milsbeek op eigen benen ging staan, werkzaam geweest in het aannnemersbedrijf, dat zijn broer Grad (van Bart) in Middelaar exploiteerde.

Deze laatste moet voor Driekus een bouwterrein hebben gekocht, dat grensde aan de tramhalte. Het perceel was eigenlijk gelegen aan het oude weggetje, dat vanaf het Achterbroek en de Bloemenstraat richting Rijksweg voerde. Op die grond moet, ongeveer op de plaats waar nu Lambert Jacobs woont, al een klein landarbeiderswoninkje hebben gestaan. Het is nog tot na de oorlog eigendom van Grad van Bart gebleven. Han Wes, Hen Ted en Bertus Megens hebben er o.a. een tijdje gewoond. Op de plaats waar nu de Ovenberg op de Rijksweg aansluit, bouwde Driekus in de twintiger jaren een nieuw woonhuis met winkel en bedrijfsruimte. Het bouwperceel moest eerst flink worden opgehoogd want het moet een gat vol met slenen struiken zijn geweest.

De woning werd door Driekus zelf gebouwd. De kopgevel was naar de Rijksweg gericht. De foto laat zien, dat de kersverse aannemer geprobeerd heeft hiermee een visitekaartje af te geven. Het sierwerk boven de vensters en onder de dakvoet getuigen daarvan. Verder vallen de horizontale roeden in de bovenlichten en de sierlijk uitgevoerde ankers op. Het dak (helaas maar gedeeltelijk zichtbaar) was uitgevoerd in de gebroken kapconstructie. In de ruimte rechts naast de voordeur was een winkel gevestigd waar o.a. potten, pannen en timmerspullen werden verkocht. Rechts daarvan was een vrijstaande timmerruimte aanwezig.

De familie Lemmen heeft het huis nog bewoond tot aan de evacuatie in 1944. Tijdens de evacuatie werd het geheel verwoest. Na de oorlog is op die plek de nieuwe aansluiting van het Sprokkelveld gerealiseerd en is het restant van het perceel gekocht door Grada en Frans de Mölder (Jacobs) die hier in de vijftiger jaren op grond van de wederopbouwregeling een nieuw huisje bouwden, dat later door Lambert Jacobs is gekocht.

Op de foto zijn v.l.n.r. Driekus van Bart, Zus van Duuren, zijn vrouw Toos (van Duuren) en Jo van Duuren te zien.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl