map link rijkswegRijksweg noord 66 Tuinman

"Boom- en bloemkwekerij Flora" van W.H. Janssen en Zoon staat er op het reclamebord te lezen dat op de voorgevel van deze woning prijkt. W.H. Janssen staat voor Wilhelm Janssen, geboren in Rindern (Duitsland). Hij is indertijd naar Nederland gekomen als tuinman van "Huize St. Jansberg" en heeft aanvankelijk in het tuin-manshuis gewoond. Rond 1900 begon hij voor zichzelf. Hij kocht toen de keuterij met bierhuis die aan de Rijksweg stond en eigendom was van Van Bekkum. Deze had dat daar nieuw gebouwd nadat zijn huis in het Achterbroek was afgebrand. Het heeft gestaan aan de weg die vroeger ter plaatse een verbinding vormde tussen de Rijksweg en het Achterbroek, tegenover het later afgebrande huis van Trekmutsen Tön (Peters). Het nieuwe huis moet in die tijd een modern huis zijn geweest. Het had in de kelder een waterput, waarop een pomp was aangesloten. Ook had het langs de dakrand de zgn. boerenversnijdingen. In het huis was een bierhuis gevestigd achter de deur en de twee vensters, die zich aan de linkerzijde daarvan bevinden. Het bierhuis moet in de le wereldoorlog zijn gesloten omdat Wilhelm Janssen niet zo'n prijs stelde op de bijeenkomsten van de smokkelaars, die er steeds plaatsvonden. Hij moet gevreesd hebben last te krijgen met "de gendarmes". Met zijn enige zoon Herman ging hij uitsluitend als boom- en bloemkweker verder. De kwekerij "floreert" nu nog steeds als H. Janssen en Zn, alhoewel zoon Jan al lang alleen de scepter zwaait. Den Tuinman (Herman) tuinierde goed en bouwde in 1936 een nieuw verdiepingshuis. Het oude huis wordt nog steeds gebruikt als bedrijfsruimte. Wel is het voorste gedeelte na de oorlog gesloopt. Er werd een nieuwe voorgevel gemetseld. Deze ingreep is herkenbaar aan de korte gedrongen vorm van het gebouw.

De foto is gemaakt bij gelegenheid van de bruiloft van Anna Janssen (een dochter van Wilhelm) met Jacob Akkers uit Ottersum. Deze Anna was een van de 6 kinderen uit het eerste huwelijk van Wilhelm Janssen met Dina de Rieth. Uit het 2e huwelijk met Mrie Nillissen werd nog een kind (Bertha) geboren. Op de foto staan weinig bekenden. De lange man voor de deur is de toen nog niet gehuwde Herman (den Tuinman) en rechts van hem staat zus Laura, die later met Jan den Klompenmaker van de Zwarteweg trouwde.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl