map link rijkswegRijksweg 79 Smid

In 1907 kreeg Milsbeek een echte dorpssmid. Het was Frans de Smid. Hij was een van de 4 zonen van de smid Kerkhoff uit Ven-Zelderheide, die graag smid wilden worden. Thuis was er maar plaats voor één (Wim).

Christ vestigde zich daarom op de Bredeweg en Gerrit op de Horst in Groesbeek. Ondanks dat het hem ontraden werd, omdat er niets te verdienen zou zijn, liet Frans zijn oog op Milsbeek vallen als vestigingsplaats. Het huis dat hij bouwde werd met de lange gevel langs de Rijksweg gebouwd. Links was het woonhuis en rechts de smidse. Het oog moet ook wat hebben moet de smid gedacht hebben, toen hij de mooie togen boven de vensters aan liet brengen. Nog net zichtbaar is een stukje van de aanbouw aan de achterzijde. Dit was het boerderijgedeelte, want zelfs de smid van die dagen had vee, t.w. een koe, een geit en wat varkens.

De smid van het begin van deze eeuw moest alles zelf doen. De blaasbalg moest met de hand bediend worden, het ijzeren beslag van de wielen van de kar in het zand rondgeslagen en de kachelpijpen werden eveneens nog uit plaatijzer gevormd. Belangrijke werkzaamheden waren het beslaan van de paarden en het maken van allerlei potten en pannen en vooral ook "ollietuiten". Maar bij de smid waren nog meer dorpsvoorzieningen. Er was een tijdlang een benzinepomp (rechts op de foto te zien), het hulp-postkantoortje met de openbare telefoon en de E.H.B.O. hulppost gevestigd. De E.H.B.O. hulppost is voor de oorlog al door Tien Bendels (Bindels) de fietsenmaker en het hulp-postkantoortje na de oorlog door Ties Hubbers (de kapper) overgenomen.

Na de oorlog nam zoon Jan (de smid) de zaak over. In 1969 sloot de smederij de deuren en in 1980 werd ze verbouwd tot een bejaardenwoning voor Jan de Smid en zijn vrouw Mien. Het huis kreeg toen ook een heel ander uiterlijk. Op de foto (omstreeks 1930) is het oude aanzien nog te bewonderen met 6 van de 12 kinderen van de smid. Achter staan Door (gehuwd met Herman van de Dood) en Mrie (missiezuster geworden). De kleintjes vooraan zijn Stien, An, Frans en Ciska. Behalve Door en Jan is ook Gerrit(Zwarteweg) in Milsbeek blijven wonen.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl