map link rijkswegKempkesweg 81 Petjes

Niet meer door middel van een echte foto, maar nog wel via een foto van een schilderij, kunnen we genieten van het huis van de Pètjes in de tijd dat er nog geen restaurant "De Kerselaer" was.

In het midden van de vorige eeuw moet hier Albertje van 't Hekken (Wollenberg) hebben gewoond. De bijnaam is ontleend aan de naam van de akker waar het boerderijtje stond. Volgens de oude kadastrale kaart werd het gebied dat daar tussen de Kempkesstraat en de Maazeveldweg lag nl. "Het Hekken" genoemd. Driekus Thissen trouwde in met dochter Mrie en werd vervolgens Pètjes Driekus genoemd. Het was echter niet de enige bijnaam die het baasje had. Hij werd nl. eveneens kaplöntje (kapelaantje) genoemd.

Deze laatste bijnaam moet hem gegeven zijn omdat hij tijdens de processies in Ottersum altijd de hemel mee hielp dragen.

Pétjes Driekus, alias kaplöntje, moet een klein heertje zijn geweest, dat altijd, zijn paraplu als wandelstok gebruikend, enigszins deftig rondstapte.

Het oude huis, waarin Albert van 't Hekken en Pètjes Driekus hebben gewoond, heeft dichter bij de Kempkesweg gestaan. Er moet nog ooit eens op geschoten zijn. Zowel het doelwit als het huisje overleefden de aanslag. In 1935 is het huisje evenwel tengevolge van blikseminslag afgebrand. Zoon Herman de Pètjes (Thissen) bouwde toen achterop het perceel een nieuw huis. De andere twee kinderen van Pètjes Driekus (Albert en Mieneke) bouwden langs de Rijksweg in dezelfde tijd een nieuw dubbel woonhuis (thans bewoond door Corrie Gerrits en Harrie Thissen).

Herman de Pètjes was een modale Milbeekse keuterboer, die samenspande met Bernd Gieteman van de Ringbaan. In 1975 verkocht Herman de Pètjes de boerderij aan Frans Cobussen die haar liet verbouwen tot het restaurant "De Pèttelaar". Een gelijknamig restaurant in 's-Hertogenbosch had evenwel geen begrip voor de nostalgisch motieven die daarbij voor ogen hadden gestaan. Het gevolg was dat "De Pèttelaar" veranderd moest worden in "De Kerselaer".

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl