map link rijkswegRijksweg 76 Klompemaker

Dit huis is nog goed herkenbaar als het huis van Jan van Nadus of Jan de Klompemaker (van Schaijk). Het is een mooi voorbeeld van een zgn. dwars- of Thuis.

De oude boerderij moet aan de overzijde van de Rijksweg hebben gestaan en werd door "Van Benthums" bewoond. Het is het stamhuis van Kobus van Benthum (Smelenhof), Dorus van Benthum (Bloemenstraat), Jan van Benthum (Zwarteweg) en Gradus van Benthum (Sprokkelveld).

Nadat men daar was afgebrand moet men een dwarshuis hebben gebouwd vóór de schuur die aan de overzijde van de Rijksweg stond.

Door van Benthum trouwde thuis in. Zij trouwde met Nadus van Schaijk. De bewoners van het huis werden vroeger altijd aangeduid met " de Klompemaker". Deze naam moet afkomstig zijn van de oude bewoners t.w. "Van Benthums", die het klompenmakersvak moeten hebben uitgeoefend. Ook Nadus v. Schaijk en later zijn zoon Jan namen die bijnaam weer over.

Begin deze eeuw was in het pand een winkeltje gevestigd. Er konden niet alleen kruidenierswaren maar ook andere zaken, zoals bv. "stinkollie" (petroleum) gekocht worden.

De bediening was in handen van Door en vele kinderen deden er graag boodschappen, omdat dit vrouwtje zo lief en behulpzaam was en men er altijd een suikerspek kreeg.

Het winkeltje heeft tot in de twintiger jaren bestaan. Zoon Jan van Nadus, die getrouwd was met Laura den Tuinman (Janssen), ging er niet mee door. Hij leefde alleen van het boerderijtje, waarvan de grond zowel aan de overzijde van de Oude-baan, de Zwarteweg, als de Rijksweg lag.

Een paard schafte Jan nooit aan. Hij hield het bij een kruiwagen.

In 1975 verkocht Jan het boerderijtje en bouwde aan de overzijde van de Oudebaan een meer comfortabele behuizing. Het interieur van het oude pand is drastisch veranderd, maar het authentieke uiterlijk is fraai in stand gehouden.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl