map link onderkantde potkuilen

Tussen de Oudedijk en de Zwarteweg ligt een gebied dat "De Potkuilen" wordt genoemd. De oude kadastrale kaart laat zien dat halverwege de vorige eeuw de ontginning van dit gebied net gestart was. Er was nog slechts een smalle strook, langs de huidige weg, ontgonnen. Deze werd toen "De Ruttekamp" genoemd.

In het begin van deze eeuw waren in het gebied een 3-tal keuterijtjes aanwezig. Waar nu Frans Mölders woont, woonde toen Frans Bendels (Bindels) en waar Jan Groenen woont Frans Sanders (Maas). Verder woonde ongeveer op de plaats waar nu Cor Groenen woont in een klein plat huisje nog Jan de Schoester (Rütter) met zijn vrouw Willemien.

De naam Potkuilen moet in de tweede helft van de vorige eeuw ontstaan zijn. Het boerderijtje van Frans Bendels werd toen bewoond door Antoon Hoesen. Zijn broers Dirk en Hent hadden aan de Rijksweg een pottenbakkerij. De potleem die daarvoor nodig was zat op 50 cm onder het maaiveld en was ongeveer een halve meter dik. De opbrengst van het boerderijtje moet toen ondergeschikt zijn gemaakt aan die van de pottenbakkerij. De gaten en kuilen die zo ontstonden zijn tientallen jaren blijven liggen en na egalisering in het begin van deze eeuw opnieuw in cultuur gebracht.

In 1930 waren de zonen Jan en Wim van Frans Bendels de eersten die begonnen aan een nieuwe pottenbakkerstraditie in Milsbeek. Jan had in de twintiger jaren het vak geleerd bij van Arensbergen in Gennep. Vervolgens begon hij in de Potkuilen voor zichzelf. Alle apparatuur werd door de technicus Jan eigenhandig vervaardigd. Het aandrijfmechanisme bestond uit een fiets die door broer Wim moest worden getrapt.

Jan was in de dertiger jaren ook een van de eerste Milsbekers die een auto aanschafte. Hij werd niet gebruikt op de weg want een rijbewijs had Jan niet. Wel voor het werk op het land en met name ook voor het halen van de potleem. Op de foto hieronder stuurt Jan zijn Ford met houten wielspaken dan ook door de Potkuilen.

Op de achtergrond is het gebied van de Ringbaan zichtbaar. Ook hier is later voor de zich sterk uitbreidende pottenbakkersindustrie nog veel potleem gewonnen. Geheel links is het silhouet te zien van het boerderijtje van Grad Gietemans (later bewoond door diens zoon Bernd). Het was de eerste bewoonde lokatie aan de Ringbaan. Voordat Grad Gietemans er woonde moet er Jan Mars (Linders) hebben gewoond. Thans woont er Thei van den Bèkse Tön (Grutters).

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl