map link onderkantde oudedijk

Het gebied van de Oudedijk, in de richting van Ottersum, moet vroeger grotendeels bos zijn geweest, afgewisseld met wat heivelden. Een oude boerderij moet er aan de grens van dit gebied hebben gestaan nl. de Bèkse boerderij. Vroeger is deze bewoond geweest door "Den Bèkse Dorus" (Lamers) en daarna door "Den Bèkse Tön" (Grutters).

De ontginning van het aangrenzend gebied moet in de tweede helft van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw bij stukjes en beetjes door de autochtone bevolking met handkracht gebeurd zijn. Ontginnen gebeurde in die perioden dat er niet zoveel werk op de boerderijen was.

De "klös" (boomstronken) werden voor 3 cent per m2 en de houtopbrengst door de autochtone bevolking uitgedaan, waarna de cultivering begon. Er werd altijd gezegd dat men zich aan de "klös" 3 keer kon warmen. De eerste keer bij het uit de grond halen, de tweede keer bij het kloven en de derde keer als hij in de kachel lag.

Driek op de Hei (Bertissen) moet een van de eerste bewoners in dit gebied zijn geweest. Zijn zoon Christ, (Hubère Crist) genaamd, trouwde later thuis in. Toen hij overleed trouwde zijn weduwe Mrie Laracker met Willem Kersten uit Heijen. Zijn zoon Jan bewoont nu nog deze boerderij.

Het boerderijtje dat er dicht bij staat moet in 1914 gebouwd zijn door Toon Laracker van de Onderkant. Hij moet indertijd 18 morgen bos van bakker Nillesen uit Gennep hebben gekocht. Gedeeltelijk verkocht hij het weer door en gedeeltelijk ontgon hij het zelf. Zoon Manus (Laracker) nam later de boerderij over en nu is er het stratenmakersbedrijf van Jan Thissen gevestigd.

Aan de andere zijde van de Oudedijk, waar nu Tön Kusters woont, heeft voor 1923 Nadus Linders gewoond. Dit was een zoon van Jan Mars (Linders) die aan de Ringbaan woonde. Deze vertrok naar IJsselstein en het boerderijtje werd toen gekocht door Thei Kusters uit de Looi (Ottersum).

De boerderijen van Kusters en Laracker worden nog steeds bewoond. Het oude huis van Driek op de Hei wordt nog slechts als bedrijfsgebouw gebruikt en is vanaf de weg grotendeels aan het zicht onttrokken door de later nieuw gebouwde woning. Hoe het er vroeger uitzag, laat een door Jan Koenen vervaardigde pentekening zien.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl