map link onderkant meilsbeek hameau

"Meilsbeek hameau" is op dit fragment van de oude kadastrale kaart, die tot ongeveer halverwege de vorige eeuw is bijgewerkt, te lezen. Het betekent "gehucht Milsbeek". Het fragment toont het gebied vanaf de huidige Driekronenstraat (rechts) tot de plaats waar de Oudedijk begint. De benaming geeft een indicatie, dat het zwaartepunt van de bebouwing in het Milsbeek van de 19e eeuw, in dit gebied lag. Ook de Kleefse kadastrale kaart (1731) bewijst dat overigens.

Van de ± 50 woningen die er toen op Milsbeeks grondgebied aanwezig waren stonden er zo'n 18 aan de huidige Onderkant. De Tranchotkaart (1803-1820) geeft een bijna ongewijzigd beeld. De Tranchot kaart is de voorloper van de huidige topografische kaart en is genoemd naar de vervaardigers, de Franse ingenieur/geograaf Tranchot en de Duitse generaal-majoor Freiherr van Müffling.

Nagenoeg alle woningen stonden aan de hoge kant. De weg moet vroeger in het Milsbeekse ook "de stroat" zijn genoemd. De bijnaam, die de bewoner van het huis dat het dichtste bij de Zwarteweg ligt had, t.w. Bart uut de stroat (Bart Janssen), herinnert hier nog aan.

De boerderij die rechts op het kaartje te zien is, is de oude boerderij van de familie Kersjes. Deze is thans als veestalling bij Willie Kösters in gebruik. Willem Kersjes (de vader van Hen, Leike, Drieka en Lieske) moet ze rond 1880 gekocht hebben van een zekere Genooje Pèt (echte naam niet bekend).

Links daarvan zijn de boerderijen te zien die eind vorige eeuw werden bewoond door Boonkamp (in de vorige eeuw verdwenen) en Bastiaans (begin deze eeuw verdwenen).

Het (dubbel) woonhuis dat zich weer links daarvan bevindt is bewoond geweest door Toon Laracker (later naar de Oudedijk vertrokken) en Dorus Cobussen (later naar de Langstraat vertrokken). Coen Rutten (de vader van Jan van Coen die later aan de Zwarteweg woonde) ging er wonen nadat Toon Laracker nieuw gebouwd had. Deze heeft er nadat het oude huis was afgebrand in 1920 een nieuw huis gebouwd. Dit is het huis waar na de oorlog "De Keel" (Wiel Thijssen) heeft gewoond en dat in de zeventiger jaren is afgebroken.

Geheel links op het kaartje is de boerderij te zien waar eind vorige eeuw Johann Franken woonde. Wie op de rechts daarvan gesitueerde boerderij gewoond heeft kon bij de oude Milsbekers niet meer achterhaald worden.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl