map link onderkantden ezel

Het gebied langs de hoge zijde van de Onderkant, vanaf Boerke Peters tot aan de Grietjeskamp, wordt aangeduid als De Meerkamp. In het begin van deze eeuw stonden er zes boerderijen. Behalve Boerke Peters woonde er toen Bertus Brouwers, Grad Rutten, Neris Groenen, Jan Snep (Peeters) en Koen Berns.

Het huis van Bertus Brouwers is nog steeds in de oude staat aanwezig. Helaas is het niet meer als woonhuis in gebruik maar doet het slechts dienst als bedrijfgebouw bij de nieuwe woning die Frans Koenen er later naast heeft gebouwd. Wim Brouwers (sr), die later aan de Ovenberg een betonfabriek begon, was een zoon van Bertus.

Neris Groenen uit Middelaar was aanvankelijk knecht bij de weduwe Lamers-Koks maar kocht de boerderij toen deze naar Middelaar vertrok. Hij trouwde vervolgens met de meid (Mrie van koeharde Jan). De boerderij wordt thans bewoond door Gerard van der Valk.

Het huis van Grad Rutten, die getrouwd was met Dien Voss, is in 1919 afgebrand. Jan van Kobus de Slechter (Janssen) trouwde in met dochter Door en werd vervolgens naar zijn inwonende schoonmoeder "Jan van Dien Voss" genoemd. Maar bij die bijnamen bleef het niet. Hij werd ook Jan den Ulling en Jan den Ezel genoemd. De laatste bijnaam werd gegeven omdat er veel met een ezel werd gewerkt. Het beest werd niet alleen gebruikt op het land, maar men ging er ook mee op reis en naar de kerk. Op het ezelskarretje (de tilbury genoemd) werden als men op reis ging stoelen gezet. Een foto van die bekende ezel met het ezelskarretje is bewaard gebleven en hier te zien. De foto moet voor het oude huis aan de Onderkant zijn gemaakt.

De man, die de teugels in handen houdt, is Dove Koen (Rutten). Hij was een zoon van Grad Rutten. Koen was doofstom. In St. Michielsgestel had hij het schoestervak geleerd. Hij woonde later samen met zijn nicht Gon. Toen de pastoor hem op een keer op deze zonde kwam wijzen moet Koen op de lei geschreven hebben "jij ook meid", en hij handhaafde de situatie zoals die was. Koen is later naar Pfalzdorf (Dld) vertrokken.

Nadat hij aan de Onderkant was afgebrand kocht Jan den Ezel het huis op de hoek Zwarteweg/Langstraat van Karel Driessen en begon er een bierhuis. Erg lang heeft dat niet bestaan. Thans woont hier Mevr. Janssen-Eijkmans en "Klein Bernard-je" (Janssen).

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl