map link onderkantboerke peters

Op de plaats waar nu tegenover de Oudedijk de boerderij van Driessen staat, stond voor 1930 een veel oudere boerderij, die hier nog in zijn volle glorie is afgebeeld. Deze boerderij stond, net als de huidige, met de achterkant naar de Onderkant gericht en met het woonhuis naar het zuiden. Enkele grote lindebomen moesten dan ook de benodigde verkoeling brengen.

Zoals op de foto te zien is, liep er op enige afstand van de voorgevel van het woonhuis vroeger een pad. Het hele stelsel van paden dat hier liep is overigens mooi te zien op het kaartje dat we op de vorige bladzijde zagen. De man met de pijp in de mond is de toenmalige eigenaar Boerke (Henneke) Peters met naast hem zijn vrouw An Poelen. Links van hem staat zijn knechtje Jan Laracker (een zoon van de Jan Laracker die aan de Langstraat woonde) en rechts staat de meid. De naam hiervan hebben we niet kunnen achterhalen.

Eind vorige eeuw woonde hier Johann Franken. Deze moet zich in 1879 vanuit Asperden (Duitsland) met zijn gezin van 4 kinderen daar gevestigd hebben. Nadat zoon Hannes elders nieuw had gebouwd en de andere 3 kinderen ongehuwd waren gebleven, werd de boerderij verkocht aan een zekere Nas en vervolgens aan Boerke Peters. Deze laatste, die geen kinderen had, had in 1930 zijn schaapjes op het droge. Hij verkocht zijn boerderij aan Bertus Driessen en bouwde aan de Nijmeegseweg tegenover Giel Noij een nieuwe woning.

Bertus Driessen verbouwde de zeer oude boerderij grondig. Eerst werd in 1930 het bedrijfsgedeelte, waarin de potstal toen nog intakt was verbouwd. In 1935 werd vervolgens het oude voorhuis afgebroken en werd aan de vernieuwde schuur een nieuwe woning gebouwd. Bij Driessen gingen voordat de KI zijn intrede deed de Milsbeekse boeren met de koeien naar de stier. De boerderij werd na de oorlog in tweeën gedeeld en zoon Martien bouwde er op enige afstand van het ouderlijk huis een nieuwe boerderij.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl