map link onderkantde berkenhoeve

De Oudedijk heeft vroeger de verbinding gevormd van de Onderkant (vroeger Grochtersestraat geheten) en het daarachter wat hoger gelegen gebied. De ontginning is op wat hoger gelegen gebied begonnen. Daar zijn de eerste akkers in cultuur gebracht.

De boerderij die helemaal achteraan staat, moet vroeger bewoond zijn geweest door "Jan uut den Bosch". Het moet een zgn. Oostgánger zijn geweest (iemand die in het Indische leger had gediend). Hij moet samengewoond hebben met Bossche Han (Schoenmakers). Evenals van haar zus "de Koemus", die op de Breukelse Berg woonde, werd er van haar gezegd dat ze kon heksen.

"Koen uut den Bosch" (Theunissen) en weer later "Janssen uut den Bosch" (Janssen) waren de volgende bewoners. Deze laatste is de schoonvader van Albert Berns, die er samen met zoon Jan nu nog woont.

De boerderij was in het begin van de eeuw een pachtboerderij van Alphons Peters (van het Gennepse Museum). Hij moet ook een kamer in het huis hebben gehad waar hij bij slecht weer, als hij uit jagen was geweest, kon overnachten. Ook de boerderij waar vroeger Dries Hannes (Vervoort) en later diens zoon Gradje woonde (thans mevr. Peters-Kortenhof) alsmede de Berkenhoeve (thans Gerrie de Ruijter) zijn eigendom van Alphons Peters geweest.

De laatste boerderij is in 1918 door hem gebouwd. Het ontginnen is echter geschied door Bertus Driessen en zijn ongehuwde broers Toon en Driekus, die hier in het begin als pachtboer hebben gewoond. Ze moeten er voor de helft hebben gezeten (d.w.z. de helft van de opbrengst ging naar de eigenaar). Op deze voorwaarde kon men niet genoeg verdienen vonden de pachters terecht. Bertus Driessen kocht vervolgens de boerderij van Boerke Peters die we al gezien hebben. Alphons Peters (geen familie) verkocht daarop de Berkenhoeve aan Gradus de Ruijter uit Oostrum. De boerderij is later in drieën gedeeld. Sjef en Jan kregen ieder een deel op Ottersums gebied en Wim en Petran bleven op de ouderlijke hoeve zitten. Deze staat hier nog in zijn oude glorie afgebeeld.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl