map link langstraatkoatsen bertus

Deze mooie ansichtkaart is van kort na de oorlog. Ze is gemaakt vanaf de plaats waar nu de Rozenbroek op de Rijksweg aansluit. De man met de riek op zijn schouder is Koatsen Bertus. Hij was vrijgezel en bewoonde met zijn eveneens ongehuwde zus Han het huis dat rechts op de foto staat. Wat op de foto te zien is, is maar een gedeelte van de oude boerderij die hier heeft gestaan. Het achterste gedeelte had zware oorlogschade opgelopen en was al afgebroken.

Het huis moet overigens al eens eerder averij hebben opgelopen. Klokslag 12.00 uur met oud en nieuw, moet er rond 1880 door de Wiekese Gerrit (v.d. Hoogen) door de schoorsteen zijn geschoten. De keuken (waarin toen nog een open haardvuur aanwezig was) en de bewoners die daarin oud en nieuw vierden, werden bedolven onder een enorme zwarte wolk roet.

Het huis links is het huis, waar Piet van den Hoogen en daarvoor zijn vader Willem van den Hoogen woonden. Willem was getrouwd met Barboers Mrie, een zuster van Barboers Kobus, die aan de overzijde van de Langstraat woonde.

De bijnaam Barboers is waarschijnlijk afkomstig van de vader van Kobus, die Bart heette en mogelijk daarom "Bartboer" genoemd werd.

Op de Kleefse kadasterkaarten is te zien dat in 1731 deze twee boerderijen op precies dezelfde wat merkwaardige wijze al ter plaatse aanwezig waren (met de achterzijden naar elkaar toe gebouwd). Het gebied wordt op de oude kaart als "Op de Koat" aangeduid en de bijnaam Koatsen Bertus laat zich hieruit makkelijk verklaren.

Het boerderijtje van Koatsen Bertus heeft, nadat Bertus in 1949 was overleden nog enkele andere bewoners gehad en is uiteindelijk halverwege de zestiger jaren afgebroken, nadat het in het kader van een brandweeroefening in brand was gestoken. Thans woont hier de familie Jacobs.

De boerderij van Piet van de Hoogen is in 1952 afgebroken. In de toen nieuw gebouwde boerderij hebben jarenlang de gebroeders Van den Hoogen, de vrijgezellen Wim, Jan en Tinus gewoond.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl