map link langstraatfriette tonje

Op de hoek van de Kerstenberg en de Langstraat stond tot 1968 het keuterijtje, waar in het begin van deze eeuw Friette Tönje (Peeters) en later Tön de Kuut (Theunissen) woonden.

Friette Tönje was uit Boxmeer afkomstig en is eind vorige eeuw in gaan wonen bij de familie Verriet aan de Langstraat door te trouwen met Friette Miene (Verriet). Hij werd vervolgens in Milsbeek daarom tot Friette Tönje omgedoopt.

Hij moet een soort opzichter in de wegenbouw zijn geweest en was vooral in Duitsland werkzaam. Maar ook in Milsbeek heeft hij bij een aantal waterstaatswerken toezicht gehouden. Bekend zijn de aanleg van de dijk in de Bloemenstraat in de twintiger jaren en de aanleg van de Kerkstraat in de dertiger jaren.

Zijn ongehuwde zwager Friette Hannes (Verriet) heeft altijd bij hen ingewoond. Hij was metselaar en uiteraard ook de bouwer van het eigen huis dat hierboven is afgebeeld. Het moet eind vorige eeuw zijn gebouwd nadat de oude woning in brand was geraakt. Het huis stond met de kopgevel naar de Langstraat.

Tön de Kuut, getrouwd met Friette Sien, trok na een tijd in Middelaar aan de Heikant gewoond te hebben, in 1923 bij Friette Tönje in. Hij werkte bij de PLEM en bij "de Waterstaat" en was de vader van Lambert, Teun, Gijs en Riet Theunissen.

Het huis is in 1968 afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe woning, waarin thans zijn 2e vrouw Nel met dochter Riet en haar man Sjaak Noij wonen.

De bouwsels van Friette Hannes moeten het overigens wel eens minder lang uitgehouden hebben. Het is meermalen voorgekomen, dat ze ter aarde stortten voordat het metselwerk hard was. De bakoven, die bij Pau Dinnissen was gemetseld, werd door een paar man vastgehouden, totdat Hannes in ijltempo weer gearriveerd was. Slechter verging het een tuinmuur bij de baron, die nog dezelfde dag een knecht stuurde omdat de pas gebouwde tuinmuur was omgevallen. "Wat stèt er now ok eeuwig" moet Hannes toen opgemerkt hebben.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl