map link langstraatdekkers nad

Dit door Jan Koenen getekende kleine huisje moet gestaan hebben tussen het kerkhof en de Langstraat.

Voor 1929 werd het bewoond door Piet Karro (Giebels). Daarna werd Dekkers Nad (Nadus Robben) eigenaar van het keuterijtje. Voor die tijd had hij aan de Teelebeekstraat gewoond. De vrouw die op de tekening de geit aan het melken is, moet "Nad zien Mina" zijn.

Nad oefende het dakdekkersvak uit. De oude woningen in deze streek, gebouwd voor 1900 hadden nagenoeg allemaal een dak dat half gedekt was met stro. In een enkel geval was dit riet. In de praktijk betekende dit dat er nogal wat onderhoud nodig was en dus ook behoefte aan dakdekkers, zoals Nad er een was. Vooral vanwege het brandgevaar en de eisen die de brandverzekering stelde, raakten de daken van stro en riet in de eerste helft van deze eeuw uit de gratie en werden de daken van nieuwe huizen geheel gedekt met pannen. Voor en na werd de bestaande dakbedekking van de oude woningen ook vervangen.

Nad was een populaire dorpsfiguur. Werken beschouwde hij als een noodzakelijk kwaad en hij liet zich dan ook graag verleiden tot een praatje als hij aan het werk was. Hij stopte dan zijn pijp en als de pijp op wasmoet hij gezegd hebben, "de piep is op en ik ben ok op; ik schei d'r mit uut".

Toen hij wat ouder was en nog wel eens voor reparatiewerkzaamheden werd gevraagd, moet steevast het antwoord zijn geweest: "ik goi d'r nie mèr op en Mina wil 't ok nie mèr Nebbe".

Nadat Nad en Mina overleden waren heeft tot 1942 de weduwe Pik nog een tijdje het huis bewoond. In 1946 is het afgebroken.

Bij het huisje hoorde de strook grond die tussen het kerkhof en de Langstraat ligt en enigszins met een ronding tot aan de Kerkstraat loopt. Deze strook werd in het Milsbeekse de Piksingel genoemd. In 1950 zijn daar, enigszins verheven boven de Langstraat, een 8-tal gemeentewoningen gebouwd.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl