map link langstraatboederij kosters

We zien hier op de foto het boerderijtje van Tön Kösters, dat stond op de hoek van de Langstraat en de Kanonskamp. Zoals we reeds zagen staat de boerderij op de oude kadastrale kaart al ingetekend en zal waarschijnlijk in de le helft van de vorige eeuw gebouwd zijn.

Ook voor Tön woonde er al een Kösters, nl. zijn vader Jan Kösters. Deze was getrouwd met Trui Goossens (een zuster van Köbus Muus). Jan Kösters was de dorpstimmer- en klusjesman in het Milsbeekse van begin deze eeuw. Zijn beroep oefende hij uit in het gedeelte van het huis dat rechts achter de voorgevel lag.

Jan maakte ook de doodskisten voor de overleden inwoners. Rond het doodgaan, waren er nogal wat gebruiken. Zo moesten alle luiken worden gesloten, de spiegels worden afgedekt en het paard moest op stal blijven. Door de buurt werd de nachtwake gehouden. De naaste buren hadden de leiding van het geheel. Zij zorgden er meteen voor dat het overlijden in de buurt werd aangezegd. Tot aan de begrafenis werd er elke avond aan huis gebeden. Op de eerste avond, na dit bidden werd het aanzeggen van familie en bekenden onder de buurt aanbesteed. De tweede avond werd de koffietafel geregeld. De buurt moest hier, zoveel mogelijk in natura, de benodigde stoelen, melk, brood, bestek enz. bijeen brengen. De dragers uit de buurt kregen 2 borrels en de naasten werden tot besluit bij de familie uitgenodigd om een avond koffie te komen drinken.

Zoon Tön, die in het stamhuis ging wonen, trouwde met zijn buurmeisje Han van den Hoogen, dat aan de overzijde van de Langstraat woonde. Hij zette de klussenwerkplaats niet voort maar ging boeren. Er werd daarvoor ook een verbouwing uitgevoerd en de voorgevel kwam er heel anders uit te zien. Om het herstelwerk te verbergen werd de voorgevel helemaal aangesmeerd.

Het huis hoorde van oorsprong bij de Langstraat (de Kanonskamp was maar een karweg). Na de verharding in de vijftiger jaren veranderde dat. Het was overigens het begin van het einde voor het boerderijtje. De dorpsuitbreiding rukte op en in 1966 moest het boerderijtje plaats maken. Tön Kösters kocht de boerderij van Hen Kersjens aan de Driekronenstraat. De grond, die deel uitmaakte van de oude boerderij, kon bebouwd worden. Een aantal woningen, die aan de Kanonskamp, de Langstraat, het Weegbree- en Rogbloempad staan, zijn gebouwd op grond, die deel uitmaakte van dit boerderijtje.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl