map link jansbergde zwemvijver

De onderste vijver had de functie van badvijver. Aan de zijde van de voet van de St. Jansberg stond ook een badhuisje. Aan de zijde van de Buizenweg was een afrastering aanwezig en rondom de vijver waren paden.

Voor het gezin van B.F.J.A. van Verschuer (die het landgoed als buitenverblijf gebruikte) en het gezin van diens zoon baron AD van Verschuer met zijn 11 kinderen (de jonkers Ot, Frans, Daan en de freules Lies, Klaar, Jules, Els, An, Em, Wil en Til) moet het hier aangenaam verpozen zijn geweest.

Hier kon in de letterlijke zin van het woord een frisse duik worden genomen, want dat bronwater koel is, is natuurlijk bekend. Dat juist die onderste vijver als badvijver werd gebruikt vond waarschijnlijk zijn oorzaak in het feit, dat deze het verst van de bron gelegen was en dus het minst koude water bevatte.

Het badhuisje heeft er nog tot in de oorlog gestaan. De foto is duidelijk in de laatste jaren van zijn bestaan gemaakt toen de badvijver niet meer als zodanig in gebruik was.

Voor die tijd werd deze vijver (evenals overigens de andere) regelmatig opgeschoond. Alle bladeren, modder en begroeiing werden dan verwijderd om op die wijze kraakhelder water te krijgen. Je kon er dan ook tot op de bodem kijken.

De laatste keer is dit in 1928 gebeurd. Wienand Wijnhofen, de broer van Hent, moet toen het karwei geklaard hebben in oude dienstkleding van de baron. De kapitein in het leger moet Wienand toen aangesproken hebben over het beneden de stand bezigen van het uniform. "As gèj enne andere goat hoale trek ik um uut" moet Wienand gezegd hebben. Even later was de baron met andere kledij verschenen.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl