map link jansbergde villa

Het kloppend hart van de St. Jansberg was in het begin van deze eeuw "Huize St. Jansberg". Het was een schitterende villa die in Milsbeek "het kasteel" werd genoemd.

Door Van Riemsdijk en baron B.F.J.A. van Verschuer moet het slechts als buitenverblijf zijn gebruikt. De baron had evenwel 5 kinderen. In de laatste levensfase zat jonkvrouw Van Riemsdijk met het probleem, hoe zij haar kinderen ieder een gelijk erfdeel moest geven. Zo moet er besloten zijn het landgoed, dat toen in totaal een 600 ha groot moet zijn geweest, te veilen. Op die veiling werd het gekocht door haar zoon Adriaan D., baron van Verschuer. Deze baron was kapitein in het leger en woonde aanvankelijk in Delft. Hij besloot rond de eeuwwisseling zich hier permanent te vestigen en "Huize St. Jansberg" ging vervolgens zijn grootste bloeitijd beleven.

De foto die hierboven is afgedrukt, gunt ons een blik op de voorgevel en de weelderig met uitheemse planten gesierde tuin. Links bevinden zich de grote lindebomen, die nog steeds de verloedering getrotseerd hebben en bij de ruïne nog te zien zijn. Rechts staan enkele sequoia's. Van de 3 die er hebben gestaan, is er nog één aanwezig.

De ramen en deuren van de villa waren met prachtige ornamenten versierd en de vensters voorzien van luiken in louvrestijl. Boven in die ornamenten moeten zich kleine steentjes met een zonmotief hebben bevonden. Deze zouden uit de restanten van de Romeinse villa, die op de Kloosterberg heeft gestaan, afkomstig zijn.

Boven op het dak was nog een klein torentje aanwezig, waarin een klok hing. Tegen thee- en etenstijd werd daarmee de familie bijeen geluid. Deze was nogal talrijk, want het gezin teldé elf kinderen. Baron Ad van Verschuer overleed in 1924. Zijn vrouw bleef tot haar dood in 1933 in "Huize St. Jansberg" wonen. Daarna is de villa niet meer permanent bewoond geweest door een "Van Verschuer". Het werd tot en met de oorlog weer gebruikt als buitenverblijf of als tijdelijke huisvesting. In 1944 is het "kasteel" verwoest en het is niet meer opgebouwd.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl