map link jansbergde bovenste vijver

De overgrote aanvoer van het water vond plaats via de bovenste vijver. Door de bewoners werd hij de le vijver genoemd. Hij zou het eerste zijn aangelegd en is gelegen op de plaats waar de bron ontspringt. Bij de vijver stond een koepeltje dat hierboven te zien is. Het had een tweeledig doel. Bovenin deed het dienst als theehuisje en van hieruit had men een schitterend uitzicht over alle drie de vijvers. Onder het koepeltje zat het pompgemaal. Dit moet in zijn oorspronkelijke vorm nog door twee paarden in een manege zijn voortbewogen. In de twintiger jaren zijn de paarde-krachten vervangen door een benzinemotor.

De pomp moet vroeger dienst hebben gedaan om de fonteinen tot leven te brengen. Maar belangrijker was de functie van watervoorziening voor de villa met koetshuis, alsmede voor de boerderij die er het dichtst bij stond. Bij de villa en de boerderij waren grote waterkelders, welke vanuit de bovenste vijver vol werden gepompt. Met de paarden moest voor de villa twee uur en voor de boerderij een uur gepompt worden. Op deze wijze beschikte men boven op de berg in de vorige eeuw al over waterleiding en hoefde de hele diepe waterput, die in vroegere jaren voor de watervoorziening diende, niet meer gebruikt te worden.

De benzinepomp werd jarenlang onderhouden en bediend door Jan van den Berg uit Plasmolen. In de oorlog ging het ontstekingsmechanisme kapot. Het soort magneet dat nodig was voor het herstel was nergens verkrijgbaar. Er restte Jan niets anders dan steeds weer de accu van zijn auto naar boven te sjouwen om de pomp aan de praat te krijgen. Op een gegeven moment was evenwel ook die accu kapot en voor geld noch goede woorden was er een te koop. Toen de nood het hoogste was, was de redding echter nabij. Er stortte een vliegtuig in Plasmolen neer en in de brokstukken zat precies die magneet, die Jan nodig had om de pomp weer te repareren. Opnieuw kon "de berg" van water worden voorzien.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl