map link drie kronenpiet noij

Tot 1978 was de hierboven afgebeelde woning nog langs de Rijksweg aanwezig. De akker, waarop het huis werd gebouwd wordt op de oude kadastrale kaart als Smeliekamp aangeduid. Door de aanleg van de Rijksweg werd deze kamp diagonaal in tweeën gesneden.

Eind vorige eeuw was het huisje bezit van en werd het bewoond door Piet Noy. Deze exploiteerde er een keuterij en een bierhuis. Verder sjacherde hij wat en marktte dan vooral in Kleef.

Piet Noy had zes kinderen. De ouderlijke woning waarin het bierhuis rond 1910 werd afgeschaft, werd later bewoond door zoon Albert. Drie andere kinderen vestigden in de onmiddellijke omgeving een nieuw bedrijfje, op grond die voorheen bij het keuterijtje hoorde. Naast de ouderlijke woning werd door dochter An en Thei Thiessen (Thijssen) een bakkerij met winkel gebouwd. Korte tijd later werd aan de overzijde van de Rijksweg een dubbel woonhuis met winkel gebouwd. In de linkerhelft startte zoon Fránske een melkhandel en in de rechterhelft schoonzoon Wim Schiet (Hoesen) een slagerij. Hij was getrouwd met dochter Lies.

De concentratie van middenstanders in dit dorpsdeel werd nog vergroot doordat Piet Thijssen een aannemersbedrijf begon, Bertje Arts een pottenbakkerij en Wim Emons een transportbedrijf. De situering aan de Rijksweg was in die tijd gunstig.

De dorpsvoorzieningen hebben hier echter geen stand kunnen houden, vooral omdat na de oorlog de woningbouw rondom de kerk werd geconcentreerd. Wim Schiet zijn slagerij werd nog voor de oorlog gesloten. Thei Thiessen zijn bakkerij/winkel werd aan bakker Jacobs verkocht en nog slechts gebruikt als bakkerij (thans is er een antiekhandel gevestigd). Alleen de melkhandel van Fránske Noy wordt door kleinzoon Johnny nog in de vorm van een rijdende winkel voortgezet.

De woning van Piet Noij werd in 1961 gekocht door familie Van der Valk. In 1978 is ze afgebroken nadat het huis door een auto geramd was. Op dezelfde plaats is een nieuwe woning gebouwd.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl