map link drie kronenHorrewerk 101 Kroonwerk

Op dit fragment van een luchtfoto uit 1949 wordt het gebied van de Bloemenstraat en het Genneper Huis in beeld gebracht.

Geheel onderaan, omgeven door wat begroeiing, is de ruine van het Genneper Huis te zien met daarboven de kunstmatig aangelegde uitmonding van de Niers in de Maas. Vroeger moet de uitmonding in Mook gelegen hebben.

Veel van dit eens zo machtige verdedigingswerk is verwoest, maar op de foto is het tegen de Bloemenstraat aanleunende kroonvormige verdedigingswerk nog duidelijk herkenbaar. Het is dan ook niet voor niets op de monumentenlijst opgenomen. Tegen "Het Kroonwerk" aangeleund ligt de boerderij "Het Horrewerk" en recht daar tegenover het schitterende, nog in oude stijl pronkende boerderijtje, waar "bek-kerke" (Lambert Verhasselt) woont. Het is waarschijnlijk het enige huis in ons dorp, dat wat situering, uiterlijk en indeling nog doet denken aan de omstandigheden van het begin van de eeuw. Ook het oude bakhuis aan de overzijde, waar de vader van Lambert het brood bakte, is nog intakt maar wordt thans gebruikt als onderkomen voor de schapen.

Rechts van "Het Kroonwerk" ligt het eveneens oude pand van de familie Van Dijck (wordt in Milsbeek uitgesproken als "Van Diek"). Op de Tranchotkaart wordt dit als pottebakkerij aangeduid. In de eerste helft van deze eeuw waren het twee "gedoeien". Links woonde de familie Stdckman en rechts de familie Van Dijck. De bedrijfsgebouwen stonden gedeeltelijk aan de overzijde van de Bloemenstraat. Hier lag tot aan de Rijksweg een groot deel van de grond die bij de boerderij hoorde. Thans woont er al de derde generatie Jan van Dijck en daarvoor in de vorige eeuw moet Hannes van Dijck er gewoond hebben. Hij moet nog een bierhuis hebben gehad. Nog meer naar rechts is de oude boerderij/herberg -De Kroon" te zien (draagt het ankerjaartal 1739) en weer iets verder "De Drie Kronen". Waarschijnlijk zijn de namen afgeleid van het zijn van "Kroondomein" of van "Het Kroonwerk". "De Kroon" is een grote, oude boerderij die heel lang in het bezit van de familie Goossens is geweest. De herberg is in het begin van de eeuw door de "Kroonse Dorus" afgeschaft. Hotel "De Kroon" in Gennep moet door zijn zuster Nel gesticht zijn. Enkele oude wegenstructuren zijn op deze luchtfoto nog duidelijk zichtbaar. Ook de nieuwe (inmiddels weer de oude) aansluiting van de Bloemenstraat op de Rijksweg.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl