map link drie kronenRijksweg 83 Smelenhof

In Milsbeek kennen we de straatnamen Smelenweg (vanaf Albo naar de boerderij van "Van Benthum"), Smelenberg (verbinding tussen de Rijksweg en de Bloemenstraat) en de Smelenhof (verbindt de Smelenberg met het Sprokkelveld.) Het hierboven afgedrukte fragment van een topografische kaart geeft een mooi beeld hoe het gebied er rond 1900 uitzag.

Centraal in dit gebied lag vroeger een boerenhoeve die "Smelenhof heette. Reeds op de Kleefse kadasterkaart staat ze aangegeven en de Tranchotkaart maakt bijna een eeuw later melding van "De Schmelschenhor. Deze hoeve moet aan de andere kant van de Smelenhof hebben gelegen waar nu de boerderij van "Van Benthum" (thans bewoond door Harrie Theunissen) staat.

De boerderij van "Van Benthum" werd in het begin van deze eeuw bewoond door Kobus van Benthum en zijn vrouw Nel (Janssen). Later kwam Piet van Benthum (zoon van Dorus van Benthum uit de Bloemenstraat) hier wonen. Hij was o.a. jaren raadslid en een tijd wethouder. De ongehuwde kinderen Theodoor, Antoon, Drika en Marietje, die er tot voor kort woonden, zijn kinderen van Piet.

Tussen hun huis en het aan de Bloemenstraat gelegen huis van Bekkerke (Lambert Verhasselt) moet de kapel hebben gestaan, die in de tijd van de belegering van het Genneper Huis is afgebroken. Kobus van Benthum moet hier eens een wijwatervat hebben opgegraven en ook zijn er herhaaldelijk overblijfselen van mensen gevonden, die er op wijzen dat hier een kerkhof moet zijn geweest.

Aan wat thans Smelenhof heet (Smelenberg zou passender zijn geweest) stonden eind vorige eeuw ook al enkele woningen. In het begin van deze eeuw woonden er Poppe Lin (Janssen) en de Koemus (mevr. Breukels-Schoenmakers) met haar dochter "De Breukelse Mina". Men woonde hier op de berg stil en verlaten. Poppe Lin moet dat goed uitgekomen zijn want hij stroopte en viste graag. Misschien heeft de verlaten ligging er ook aan bijgedragen, dat van de Koemus werd verteld dat ze kon heksen. In 1939 kocht Dikke Piet (Janssen)uit Heijen het 11 ha. grote keuterijtje van Mina, toen die naar Nijmegen vertrok. Enkele jaren later kocht hij het huisje van Poppe Lin erbij. Op de plaats waar Poppe Lin woonde, bouwde hij kort na de oorlog een nieuwe woning (thans woning Bilderbeek). Het huisje van de Breukelse Mina werd daarna een tijd lang als zomerhuisje gebruikt en is later tot het bungalowtje van dokter Van den Berg omgevormd.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl