map link drie kronenHorrewerk 102 Boot

De foto die hier te zien is, dateert van eind vorige eeuw en heeft een wat verdwaald plaatsje gevonden op de laatste bladzijde in wat heet "Album van de Plasmolen". Dit album bestaat, zoals de voorpagina aangeeft, uit achttien fraaie natuuropnamen van een schilderachtige omgeving.

Oudere bewoners weten zich nog wel te herinneren, dat er een tweetal van deze platte boten in de Niers lagen. Eén ter hoogte van "De Drie Kronen" en één ter hoogte van "De Kroon". De boten werden gebruikt om de weilanden te bereiken die aan de overzijde van de Niers lagen. Niet alleen de melk, maar ook het vee en soms zelfs hooi werden er mee overgezet.

Op de foto wordt de boot een zgn. punter voortbewogen, maar later was er op beide plaatsen een kabel over de Niers gespannen en trok men de boot naar de overkant. De foto laat, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, de boot van de boerderij "De Drie Kronen" zien.

Wie er op de foto staat kan niet meer achterhaald worden.

We zijn hiermee weer terug op het punt van de alde Milsbèk waar we begonnen zijn en gebruiken deze foto om onze wandeling door het verleden af te sluiten.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl