map link centrumkerk en school

Kerk en school zijn op deze ansichtkaart uit 1932 gezamenlijk te bewonderen. De foto geeft een goede indruk hoe het bouwterrein waar kerk en school werden opgericht er vóór 1930 uitzag. Het was grotendeels een zandberg met hier en daar een eikenwal en een enkel in cultuur gebracht perceeltje. Het heuveltje waarop het houten huis van Piet Brouwers staat en vanwaar deze foto is gemaakt, is in feite nog een enigszins herkenbaar overblijfsel hiervan. De rest is ten prooi gevallen aan de bebouwing.

Voor 1930 woonden er aan het zandpad dat nu Kerkstraat is ook nog maar drie gezinnen. Dit waren Toon Karro (Rutten), Net-as-ok (Hannes Arts) en Toon Schiet (Hoesen). Dit was niet de meest voor de hand liggende plek voor de bouw van een zo belangrijke dorpsvoorziening als de kerk. Logischer zou een plaats zijn geweest aan een van de belangrijke doorgaande wegen zoals de Rijksweg en de Zwarteweg. De aandacht van de initiatiefnemers heeft zich hier dan ook aanvankelijk op geconcentreerd. De keuze viel daarbij op de Zwarteweg. De kerk zou komen halverwege Driekus van Rieke Jan en De Snep, naast het nieuw gebouwde winkeltje van Hanneke Voss. De grond werd deels aangekocht van de familie Voss (de plek waar het afgebrande café had gestaan) en deels geschonken door Door Maas. Pastoor Hoefnagels oordeelde evenwel dat het bouwterrein te klein was voor de bouw van de kerk en de school.

Toevalligerwijze kwam na het overlijden van "Net-as-ok" ongeveer 11 ha grond vrij. Deze grond hoorde bij het keuterijtje en lag achter de reeds in bezit zijnde grond. Ook deze werd toen aangekocht. De uiteindelijke lokatie werd toen "Net-as-ok zienen berg" met een lange toegangslaan vanaf de Zwarteweg, wat de huidige Pastoor Hoefnagelsstraat is.

De school werd het eerst gebouwd en kwam in 1931 gereed. De kerk volgde een jaar later. De zandberg moest eerst gedeeltelijk worden afgegraven voordat hij geschikt was als bouwterrein. De kale zandvalkte die daardoor rondom de kerk ontstond, is nog goed zichtbaar op de foto. Architect van de kerk was de heer Coumans uit Nijmegen. Aannemer Gerards zorgde voor de uitvoering. De kosten bedroegen fl 38.000,00

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl