map link centrumjan van den helsen hen

De fotograaf die ons een blik gunde in de richting van het huidige Schuttersplein, gunt nu een blik in de richting van de Langstraat.

Vooraan kijken we opnieuw in de nog jonge bongerd van Jan van den Helsen Hen (ten Haaf). Een poosje voordat Jan in 1933/1934 de bedrijfswoning bouwde, had hij een kleine werkplaats gebouwd op de hoek van de Kerkstraat/Oudebaan. Toen de woning er eenmaal stond, kon hij zijn bedrijf pas goed van de grond tillen. Hij bouwde tussen de fruitbomen een 3-tal kippenhokken met een totale capaciteit van zo'n 250 stuks kippen.

Jan hield de kippen niet alleen om de eieren te verkopen maar bouwde het kippenbedrijf uit tot een zg. vermeerderingsbedrijf. De kuikenbroederij voorzag zo de Milsbeekse kippenboeren van kuikens. In zijn ijver ging hij zover, dat hij de broedmachines in zijn slaapkamer opstelde.

Zoals op de foto te zien is, hield hij in een tweetal weitjes achteraan op het perceel ook nog wat kleinvee o.a. schapen. In een weitje staat het hooi op de "wèrupper".

Daarachter is "De Olde Kruyk" in het prille begin van haar bestaan te zien. Het was een gebouwtje met plat dak en een "blèkke piep" ernaast. De open schuur, waarin de voorraad gebakken potjes staat, is ook nog te zien en daarnaast bevinden zich enkele "holthopen" met takkebossen voor het stoken van de oven.

Peter Linders en Wim Jansen hadden hun pottenfabriek eigenlijk ook aan de Kerkstraat willen bouwen. Dat mocht echter niet van burgemeester Sengers. Ook toen speelden milieu-overwegingen al een rol. Hij verwees hen naar Jan ten Haaf, die op het eind van zijn perceel, ook een deel van de houtwal had liggen, die bij de boerderij op de Schietberg had gehoord.

Helemaal links beneden in de hoek is nog het dak van King - King te zien. Het was een schuurtje op het terrein van de Mölder. De naam schijnt ontsproten te zijn aan het brein van een van de vele kunstenaars die op "De Olde Kruyk" werkten. Een tijdje heeft een van die kunstenaars (Sietsma) nog in King King gewoond.

Het restant van die eikenwal is op de foto nog heel mooi zichtbaar. Voorts zien wij een akker met daarachter het bosje van Thei Vervoort. Op de achtergrond zijn de woningen van Mattes Goossens en Bart Wijnhoven aan de Langstraat nog te zien. Het hele gebied waar nu o.a. de Koenselberg, de Knoot en de Kamilleweg liggen, was nog nagenoeg onbebouwd.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl