map link centrumhan wes

Bezoekers van het gemeenschapshuis zullen de hier afgedrukte foto ongetwijfeld herkennen van de grote foto die daar aan de wand hangt. De foto toont het huisje in de zestiger jaren. De voorgevel van het huisje had toen al "schade" opgelopen. Rechts naast de voordeur was het T-raampje vervangen door een modern spiegelraam en met het raampje in de nok was het al niet beter gegaan.

Rond de eeuwwisseling moet de Kromme Bart (Driessen) in dit huisje hebben gewoond. Hij moet mank (en daarom ook krom) hebben gelopen. Hen (die we ook al aan de Rijksweg zijn tegengekomen) en Karel (die later in de Zandluuk woonde waar nu zoon Jaap nog woont) waren zonen van hem.

Vervolgens werd het huis bewoond door Jan Rutten. Hij overleed nadat hij bij Jaeger tijdens werkzaamheden van de zolder was gevallen. Jan Rutten was getrouwd met Han Wes (Giebels) een zus van Piet Karro, die we al aan de Langstraat tegen gekomen zijn. Deze bijnaam zou ontstaan zijn doordat Han, toen ze nog dichtbij de tramhalte woonde, altijd klaagde dat "de wès" (was) vuil werd van de vieze tram. Ze moet daarmee nog bij een revue in Gennep voor het voetlicht zijn getreden. Dat kwam omdat ze daar een bekende persoonlijkheid was. Elke vrijdag ging ze er nl. schoien (bedelen). Ze moet daar ook wel "Schoi Han", "het Vrijdagsvrouwke" en "het centevrouwke" zijn genoemd. Bij de betere adressen kreeg Han een stuiver en eens in de maand een dubbeltje. Het moet de gulle gevers wel eens ontgaan zijn dat het weer de bewuste vrijdag was. Maar Han zei dan "Hé, het is de dubbeltjesweek".

Later werd het huis bewoond door Toon Karro (Rutten) een zoon van Jan en Han. Hij was getrouwd met Graad Bertissen, een dochter van Hubère Bertis (Bertissen) en Hendrien. Schoonmoeder Hendrien woonde nog lang bij Toon in en werd voorzover bekend de eerste en tot nu toe ook enige honderdjarige in Milsbeek.

Bekend was "den bok van Toon". De bok werd achter in huis gehouden, achter de huiskamer en het moet er dan ook vreselijk gestonken hebben. Uit de hele omgeving ging men er naar toe om de geit te laten dekken.

In 1968 werd het huisje afgebroken en werd er plaats gemaakt voor het gemeenschapshuis. Toon Rutten vertrok naar de Zwarteweg naar het huisje waar Albert Felling had gewoond.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl