map link bloemenstraatBloemenstraat 93 Huisman

In 1931 verscheen Jan Huisman in Milsbeek ten tonele. Hij kwam uit een steen-bakkersgeslacht (de huidige directeuren Jan en Frans vormen de 5e generatie) en was al op een aantal steenfabrieken bedrijfsleider geweest. Zo werkte hij o.a. op de Loerangel in Boxmeer en kort voordat hij naar Milsbeek kwam op een steenfabriek in Wijk bij Duurstede.

Ook onder Van Os leidde het steenfabriekje nog steeds een marginaal bestaan. Huisman stelde voor de fabriek te moderniseren en een ringoven te bouwen. Uiteindelijk werd door Willem Wouters de ondergrond van de veldoven verkocht en werd Huisman medefirmant van Van Os en Gramser. Na korte tijd trok Van Os zich terug. Hij vertrok naar Son en ging daar stropoppen maken. Wouters bleef nog lange tijd eigenaar van een deel van de fabriek en Gramser bleef op de achtergrond nog medefirmant. Huisman was voortaan degene die aan de touwtjes trok en de Milsbeekse steenfabriek in de hele regio bekendheid gaf. Hij bouwde eigenhandig een ringoven en moderniseerde de fabriek. De zonen Willie en Frans kwamen vervolgens in het bedrijf. In 1940 werd de fabriek op het electriciteitsnet aangesloten en kon de stoommachine vervangen worden. In de oorlog werd het bedrijf gesloten als steenfabriek. De auto's werden omgebouwd op houtvergassers en de Huismannen exploiteerden toen een expeditiebedrijfje. Tijdens de oorlog werd aan de fabriek zeer grote schade toegebracht maar de wederopbouw werd zeer voortvarend ter hand genomen. Rond de ringoven werden de haagschoppen in recordtempo opnieuw gebouwd en in aantal uitgebreid. De haagschoppen die voor de oorlog gedeeltelijk evenwijdig langs de Bloemenstraat stonden, werden na de oorlog haaks op de weg gebouwd, zodat de westenwind voortaan beter zijn werk kon doen.

De foto is gemaakt in 1943. Frans Huisman klom hiervoor in een van de hoge masten die in de oorlog parallel aan de Bloemenstraat waren neergezet in het kader van een electriciteitsvoorziening tussen Nijmegen en Goch. Enkele dagen nadat deze hoogspanningsleiding in werking werd gesteld kwam op 17 september 1944 de luchtlanding en werd de leiding weer onklaar. Ze is nooit meer in bedrijf gekomen en werd een tijdje na de oorlog weer ontmanteld.

De boerderijtjes rechts op de foto zijn de boerderijtjes van Wim van de Dood (Thissen) en Wèvers Gert (Thijssen).

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl